START Rabla pentru electrocasnice 2020!


     În Monitorul Oficial nr. 1139 din 26 noiembrie 2020 a fost publicat Ghidul de finanțare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul nr. 2.089 din 23 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1139 din 26 noiembrie 2020. El constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare program. Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie.
     Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt următoarele:
  • achiziţia de maşini de spălat rufe/vase, uscătoare de rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare, aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile din clasele energetice prevăzute la art. 5 alin. (1)din Ghidul de finanțare;
  • aspiratoare, laptopuri şi tablete, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ghidul de finanțare;
  •  TVA aferentă echipamentelor achiziţionate prin program.

     

     Potrivit alin. (1) din art. 15 din Ghidul de finanțare, poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
  2. nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE;
  3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;
  4. este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program;
  5. se obligă să predea, în momentul achiziţionării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeaşi categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer condiţionat/aparate de aer condiţionat portabile, categoria maşini de spălat vase, categoria maşini de spălat rufe, categoria uscătoare de rufe, categoria aspiratoare şi categoria televizoare;
  6. îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.  

     Referitor la cuantumul finanțării, potrivit art. 5 din același act normativ, aceasta se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente, după cum urmează:
a) 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++;
b) 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţă energetică cel puţin A++;
c) 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++;
d) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţă energetică cel puţin A++;
e) 400 lei pentru televizoare cu eficienţă energetică cel puţin A;
f) 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++;
g) 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
h) 500 lei pentru laptopuri;
i) 300 lei pentru tablete.

     Procedurile de analiză, aprobare, contractare şi decontare în cadrul programului pot fi consultate în cap. II din Ghidul de finanțare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Textul actului normative, consolidate la zi – AICI.