Munca în domeniul pescuitului maritim


 

Munca în domeniul pescuitului maritim a fost reglementată. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 1141 din 26 noiembrie 2020, s-a publicat Legea nr. 270 din 25 noiembrie 2020, care va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare, mai exact în data de 26 decembrie 2020.

Scopul acestei legi îl reprezintă instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă și protejarea sănătății și securității pescarilor din sectorul pescuitului maritim.

 

 

 

        De asemenea, aceasta  stabilește și responsabilitățile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanților și ale pescarilor, precum și cerințele minime privind condițiile de angajare și muncă pentru pescarii care se află la bordul navelor de pescuit care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicție a statului român.

        Referitor la principalii destinatari, articolul 3 din lege prevede că dispozițiile actului normativ se aplică:

 1. tuturor pescarilor care lucrează în orice calitate, în baza unui contract de muncă sau în baza unui raport de muncă, la bordul unei nave de pescuit implicate în activități de pescuit comercial care arborează pavilion român sau care este înregistrată sub deplina jurisdicție a statului român;
 2. tuturor persoanelor care sunt prezente pe aceeași navă cu pescarii menționați anterior, pentru a se asigura protecția sănătății și a securității în general.

        Cele mai importante reglementări fac referire la următoarele aspecte:

 • vârsta minimă necesară pentru a lucra la bordul unui vas de pescuit, care este de 16 ani, cu condiția ca tânărul să nu aibă obligația de a urma o formă de învățământ obligatoriu de zi – articolul 10 din lege;
 • vârsta minimă necesară pentru a putea desfășura activități la bordul navelor de pescuit, care, prin natura lor sau prin circumstanțele în care sunt desfășurate, sunt susceptibile de a pune în pericol sănătatea, siguranța, dezvoltarea fizică, mentală sau socială, educația ori moralitatea tinerilor, este de 18 ani – articolul 11 din lege;
 • examinarea medicală: un pescar poate să lucreze la bordul unui vas de pescuit numai dacă deține un certificat medical care atestă că este apt pentru prestarea acelei activități – articolul 13 din lege;
 • condițiile de serviciu și dotarea cu echipaj;
 • orele de muncă și orele de repaus, stabilite prin derogare de la prevederile Codului muncii.
 • lista echipajului;
 • contractul de muncă al pescarului, încheiat între acesta și angajator, ce cuprinde elemente specifice activității pescarului.

        Cu privire la serviciile de mediere și plasare din sectorul privat se prevede în mod expres că serviciilor de mediere și plasare a pescarilor le este interzis:

 1. să perceapă de la pescari, direct sau indirect, orice fel de comisioane sau de alte taxe pentru serviciile prestate;
 2. să utilizeze mijloace, mecanisme sau liste prin care să împiedice pescarii să obțină un loc de muncă.

        Spațiile de locuit de la bordul navei de pescuit care arborează pavilion român trebuie să aibă o dimensiune și o calitate suficientă și să fie echipate adecvat pentru serviciul navei și pentru perioada de timp în care pescarii locuiesc la bord, ținând cont de următoarele aspecte:

 1. aprobarea de planuri pentru construcția sau modificarea navelor de pescuit în ceea ce privește spațiile de locuit;
 2. întreținerea spațiilor de locuit și a celor destinate bucătăriilor;
 3. ventilația, încălzirea, răcirea și iluminatul;
 4. atenuarea zgomotului și a vibrațiilor excesive;
 5. localizarea, dimensiunea, materialele de construcție, mobilarea și echiparea dormitoarelor, a sălilor de mese și a altor spații de locuit;
 6. instalații sanitare, inclusiv toalete și instalații pentru spălat, precum și alimentarea cu suficientă apă caldă și rece;
 7. proceduri de răspuns la plângerile privind condițiile de locuit care nu îndeplinesc cerințele legii.

        Mai mult, pentru protecția pescarilor se prevede în mod expres că alimentele transportate și servite la bord trebuie să aibă o calitate adecvată, o valoare nutritivă satisfăcătoare și să fie într-o cantitate suficientă. De asemenea, s-a reglementat că apa și alimentele sunt furnizate în mod gratuit pescarului de către proprietarul navei de pescuit.

        Nu în ultimul rând, legiuitorul a introdus și dispoziții privind repatrierea, securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea accidentelor, protecția sănătății și asistența medicală, protecția în cazul unei afecțiuni, al rănirii sau al decesului produs din cauza activității profesionale.

        Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 270 din 25 noiembrie 2020.