Se introduce cartea electronică de identitate


       În data de 4 august 2020, președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii nr. 162 din 3 august 2020, aceasta fiind publicată în aceeași zi, în Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020.

      Legea prevede modificarea mai multor acte normative referitoare la evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, printre care și  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011.

       Una dintre principalele modificări se referă la introducerea sistemului de carte de identitate electronică. Astfel, se prevede punerea în circulaţie a unui nou document de identificare, astfel încât să asigure cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate, iar instituţiilor certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

       Noua carte electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii.

       Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.

       Tot cu titlu de noutate, Legea nr. 162 din 3 august 2020 mai prevede instituirea unei excepţii de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani. Astfel, opţional, indiferent de vârsta copilului, se poate elibera o carte de identitate simplă sau o carte electronică de identitate, doar la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

       În ceea ce privește valabilitatea,  se menționează că de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

  • cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
  • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
  • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
  • cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

       Nu în ultimul rând, trebuie menționat că la data intrării în vigoare a legii, 7 august 2020, se abrogă prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător.