Accesul la datele medicale ale pacientului după decesul său


View access
Public
Alias
accesul-la-datele-medicale-ale-pacientului-dupa-decesul-sau
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
831
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-06 09:14:36
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Potrivit Legii drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2023, pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. Totodată, pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

     Referitor la dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

     În situaţia în care pacientul se află, din punct de vedere fizic, în imposibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informaţiile medicale cu caracter confidenţial, rudele/aparţinătorii pacientului decedat se lovesc de refuzul unităţii sanitare faţă de solicitarea acestora de a obţine informaţii medicale, existând doar posibilitatea ca moştenitorii să obţină, pe cale judecătorească, documentaţia medicală a pacientului decedat. De aceea, Guvernul României emite Ordonanța de urgență nr. 6 din 1 martie 2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003. Actul este publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 2 martie 2023, producându-și efectele începând cu această dată.

     Potrivit art. 24 din lege, pacientul are acces la datele medicale personale. El are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.
     În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22 din lege, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

  1. soţului supravieţuitor;
  2. descendenţilor;
  3. ascendenţilor/tutorilor;
  4. rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

     Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, conform prevederilor anterioare, se reglementează prin normele de aplicare a legii. Persoanele prevăzute mai sus vor depune la conducerea unităţii sanitare o declaraţie pe propria răspundere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Modelul declaraţiei se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii.

     Trebuie menționat că, orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

    Reglementările ce dispun asupra tuturor drepturilor pacientului sunt disponibile în textul Legii nr. 46/2003 – click AICI