Acordarea concediului de îngrijitor


View access
Public
Alias
acordarea-concediului-de-ingrijitor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
785
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-27 09:27:05
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Problemele medicale grave sunt afecțiuni sau complicații ale acestora care afectează statusul funcțional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităților de bază și activităților instrumentale cotidiene, ajungând până la imposibilitatea efectuării acestora, necesitând sprijinul altei persoane.

Regulile după care va fi acordat concediul de îngrijitor, introdus recent în Codul muncii, au fost aprobate printr-un ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății. Este vorba despre Ordinul nr. 2.172/3.829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor, publicat joi, în Monitorul Oficial nr. 1241 din 22 decembrie 2022.

În acest act normativ sunt enumerate și bolile pentru care va putea fi cerut acest concediu, dar și actele pe care salariații care au beneficiat de acest drept, trebuie să le aducă angajatorilor.

Reamintim că, potrivit Legii nr. 283 din 17 octombrie 2022, concediul de îngrijitor poate avea o durată de maximă de cinci zile lucrătoare pe an și poate fi acordat de angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași locuință cu aceștia, cu probleme grave de sănătate. Conform prevederilor din Codul muncii, prin rude se înțeleg fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 2172/3829/2022, documentele prin care se va face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sunt actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, după caz.

În cazul în care este vorba de o persoană care nu îi este rudă sau soț/soție, dar care locuiește în gospodărie cu salariatul, e necesar, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care să rezulte același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

   Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligația depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, precum și a existenței problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

   Documentul medical prin care se face dovada existenței problemei medicale grave va fi biletul de externare din spital sau, după caz, adeverința medicală emisă de medicul curant sau de familie al persoanei îngrijite.

   Lista problemelor medicale grave pentru acordarea concediului de îngrijitor conține mai multe categorii de afecțiuni, de la cele de oftalmologie, oncologie, la cele neurologice, digestive, ale sistemului cardiovascular sau de psihiatrie.

   Nu în ultimul rând, menționăm că dacă refuză acordarea acestui concediu, firmele riscă amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 lei. Spre deosebire de concediile medicale, pentru acest tip de concediu nu este prevăzută nicio perioadă minimă de vechime în firmă sau muncă, iar timpul petrecut în concediul de îngrijitor nu afectează durata concediului anual de odihnă.

 

Lista problemelor medicale grave în baza cărora salariatul poate solicita concediu de îngrijitor se poate accesa AICI!