Noutăți în Legea sănătății!


View access
Public
Alias
noutati-in-legea-sanatatii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
766
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-28 06:35:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Luni, 21 noiembrie 2022, au intrat în vigoare două acte normative care modifică și completează Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Este vorba despre Legea nr. 308 din 16 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1113 din 18 noiembrie 2022 și despre Legea nr. 310 din 17 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1117 din 18 noiembrie 2022.

Legea nr. 310 din 17 noiembrie 2022 aprobă Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Actul normativ prevede că din bugetul Ministerului Sănătății se asigură fondurile necesare și pentru:

  • cheltuieli pentru asigurarea mentenanței heliporturilor;
  • achiziția de echipamente pentru heliporturi;
  • reparații heliporturi;
  • salariile personalului care deservește heliporturile.

   Trebuie menționat că normativul de personal pentru deservirea heliporturilor se stabilește de către Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Afacerilor Interne prin ordin comun.

   Actul normativ mai prevede că personalul didactic medico-farmaceutic din universități care au în structură facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unitățile și instituțiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, în unitățile medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în unitățile și instituțiile medicale din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și în spitale și cabinete private.

   Mai mult, de aceleași prevederi beneficiază și medicii specialiști/primari care sunt asistenți universitari pe perioadă determinată, pe perioada cât au această calitate.

   Totodată, spitalele se pot asocia între ele sau cu alte instituții de învățământ medical superior acreditate, precum și cu alte instituții medicale acreditate în vederea constituirii unor consorții medicale, cu personalitate juridică, conform dispozițiilor legale în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective.

   Pe de altă parte, prin Legea nr. 308 din 16 noiembrie 2022 se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

   Principalele modificări și completări aduse prin acest act normativ se referă la exercitarea profesiei de medic stomatolog.

   Astfel, se prevede că în vederea exercitării profesiei, recunoașterea titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic stomatolog eliberate de un stat terț se face de către Ministerul Educației, potrivit legii.

   De asemenea, se precizează că recunoașterea profesională a titlurilor de calificare de medic stomatolog specialist dobândite într-un stat terț se face de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu CMSR, cu respectarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic stomatolog, eliberate de un stat terț, și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

   Trebuie menționat că potrivit noii reglementări, cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitatea de a-și exprima voința sau consimțământul, medicul stomatolog acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenție medicală.

   Medicul stomatolog poate întrerupe exercitarea actului medical, în condițiile legii.

   Responsabilitatea medicului stomatolog și a unității sanitare în cadrul căruia acesta exercită profesia încetează în situația în care pacientul nu respectă prescripția sau recomandarea medicală.

 

Pentru a consulta și celelalte modificări, accesați forma consolidată a Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006!