Metodologia de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19


View access
Public
Alias
metodologia-de-raportare-monitorizare-si-calcul-al-pierderilor-de-vaccin-impotriva-covid-19
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
622
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-02 06:28:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare și calcul ale pierderilor de vaccin împotriva COVID-19.

Conform prevederilor OUG 3/2021, pentru vaccinurile împotriva COVID-19 sunt admise pierderi anuale cantitative și valorice în limită maximă de 25% calculate pentru întregul lanț de depozitare, distribuție și consum al vaccinurilor. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare entitate implicată în procesul de vaccinare.

Astfel, marți, în Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022, a fost publicată Hotărârea nr. 536 din 21 aprilie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare și calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19.

Potrivit Ministerului Sănătății, cauzele pierderilor de vaccin împotriva COVID-19 pot fi următoarele:

  • expirare (neutilizarea vaccinului prin depășirea termenului/perioadei de valabilitate precizat în rezumatul caracteristicilor produsului;
  • spargerea flacoanelor;
  • furt;
  • întreruperea lanțului de frig (incidente neprevăzute: echipament frigorific defect, întrerupere electricitate sau orice alt eveniment care determină stocarea vaccinului în condiții necorespunzătoare);
  • doze diluate și neutilizate;
  • defect de producție;
  • expirare prin decongelare (produs ajuns la sfârșitul perioadei de valabilitate ca urmare a scoaterii din lanțul de frig -20/-80˚C, prin dezghețare la 2-8 grade˚C și depășirea termenului precizat în instrucțiuni, conform rezumatul caracteristicilor produsului;
  • desfacerea unui flacon nou în situația prezentării unei persoane în vederea vaccinării, apărând astfel riscul sacrificării dozelor rămase neadministrate.

     Metodologia prevede că în vederea gestionării pierderilor de vaccin împotriva COVID-19, utilizatorii Registrului Electronic Național de Vaccinare, denumit RENV, din cadrul depozitelor de păstrare a vaccinurilor, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, centrelor de vaccinare și cabinetelor medicilor de familie care desfășoară activitatea de vaccinare înregistrează pierderile de vaccin împotriva COVID-19.

     Utilizatorii menționați anterior au obligația ca la sfârșitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie să consemneze numărul de doze pierdute pe tip de produs, lot, dar și motivul pierderii/tipul pierderii și data exactă a pierderii, completând în acest sens „fișa de pierderi“ din cadrul rubricii „Stocuri - Pierderi“ a RENV.

     Actul normativ mai prevede că direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de vaccinare și de cabinetele medicilor care desfășoară activitatea de vaccinare.

     De asemenea, Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de depozitare.

     La nivel național, INSP monitorizează pierderile de vaccin împotriva COVID-19, prin centralizarea rapoartelor din RENV, pe tip de utilizator/județ/lot/produs, și transmite spre informare Ministerului Sănătății rapoartele lunare de monitorizare a pierderilor înregistrate.

     Modalitatea de calcul al procentului privind pierderile de vaccin împotriva COVID-19 este următoarea:

     Procent pierderi (%) = (Nr. doze declarate pierdute și raportate în RENV/Nr. total doze vaccin primite) x 100.

     Stocul la sfârșitul programului de lucru se calculează prin diferența dintre stocul la începutul programului și suma dintre dozele administrate și dozele înregistrate ca pierdere, după cum urmează:

     Stoc la sfârșitul programului de lucru = Stoc la începutul programului de lucru – (Nr. doze administrate + Nr. doze înregistrate ca pierdere).

 

Metodologia poate fi consultată AICI.