Precizări privind fișele de izolare în cazul îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2


View access
Public
Alias
precizari-privind-fisele-de-izolare-in-cazul-imbolnavirii-cu-sars-cov-2
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
559
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-31 10:06:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Sănătății emite pe 21 iulie 2020 Ordinul nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Acesta este publicat a 2-a zi în Monitorul Oficial nr. 642. Același minister emite Ordinul nr. 190 din 28 ianuarie 2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 28 ianuarie 2022.

     Conform art. 2 din Ordinul nr. 1.309/2020, carantina persoanelor se impune în condiţiile pandemiei de COVID-19 declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11 martie 2020 şi certificată în condiţiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 136/2020 din cauza riscului înalt de contagiozitate al virusului SARS-CoV-2, pentru:

  1. persoanele care au intrat în contact direct cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronşic);
  2. persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii.

     Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronşic), sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiţiei de caz stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, se realizează, după cum urmează:

a) în unităţi sanitare care asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu COVID-19 pentru:

  1. pacienţii cu sau fără semne de agravare legate de infecţia cu SARS-CoV-2, dar cu decompensarea bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu;
  2. pacienţii care necesită oxigenoterapie, cu manifestări severe de COVID-19, sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcţii vitale şi/sau au sepsis/şoc septic (cu stare critică);
  3. pacienţii fără manifestări severe determinate de COVID-19, dar cu alte afecţiuni care impun asistenţa spitalicească datorită imposibilităţii acestora de a fi trataţi şi monitorizaţi eficient la domiciliu;

b) la domiciliu sau la o locaţie declarată pentru:

  1. pacienţii asimptomatici sau cu manifestări clinice uşoare COVID-19, fără factori de risc, care nu necesită oxigenoterapie;
  2. pacienţii cu manifestări clinice medii COVID-19, fără factori de risc, care nu necesită oxigenoterapie, cu sau fără tratament antiviral, după evaluarea acestora în centrele de evaluare.
  3. pacienţii cu manifestări clinice uşoare sau medii de COVID-19 şi cu factori de risc, dar care nu necesită oxigenoterapie, cu sau fără tratament antiviral, după investigarea acestora în centrele de evaluare.

     Ordinul nr. 190/2022 clarifică detaliile privind decizia și fișa de izolare, precizând că deciziile de izolare se emit conform art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor care nu se supun măsurii de izolare.

     Totodată, fişele de izolare şi raportul medical se emit în mod automat de aplicaţia informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locaţii declarate. Inspectoratele de poliţie judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc automat fişele de izolare emise de aplicaţia informatică Corona Forms. Medicii de familie primesc automat fişa de izolare şi raportul medical, emise de aplicaţia informatică Corona Forms, pentru pacienţii de pe listele proprii confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2. Fişa de izolare stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, în cazul în care persoana izolată solicită acest document.

     Pentru a consulta prevederile din sfera concediilor medicale, precum și a căilor de atac asupra deciziilor de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual – CLICK AICI