Rata de infectare sub 3 la mie – noul criteriu pentru prezență fizică în unitățile de învățământ !


View access
Public
Alias
rata-de-infectare-sub-3-la-mie-noul-criteriu-pentru-prezenta-fizica-in-unitatile-de-invatamant
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
508
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-11-22 10:26:03
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 942 din 1 octombrie 2021. Prezentul act normativ reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după şcoală“.

     Modalitatea de desfăşurare a activităţilor ce presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învăţământ/conexă.

     Pe 19 noiembrie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1105, Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 5.608/2.506/2021 privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

     Articolul 3^1 din ordin prevede că, începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezenţa fizică se realizează pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat. De asemenea, începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.

     Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB. Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezenţă fizică se face prin decizia consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, în situaţia atingerii procentului de 60% menţionat anterior. Decizia se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situaţiei privind personalul vaccinat, publicată şi actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/ISMB.

     Ordinul nr. 5.608/2021 completează dispozițiile de mai sus, venind cu o excepție. Astfel, începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localităţile în care rata de incidenţă este sub 3/1.000, activităţile didactice se pot desfăşura cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecţie sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învăţământ. În această situaţie, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezenţă fizică prin raportare la rata de incidenţă, publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB.

     O altă completare a legiutorului constă în introducerea art. 6^1 în cadrul Ordinului nr. 5.338/2021 care prevede ca, în situaţia în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucţiunii Ministerului Sănătăţii nr. CAZ/4.216/19.11.2021 cu rezultat pozitiv, să se aplice dispoziţiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.

     Preşcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, continuă activitatea didactică în regim online şi poate relua cursurile cu prezenţă fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore. Preşcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obţinut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.

     Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învăţământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal. În situaţia în care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte că procedura de testare cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învăţământ, este necesar acordul părintelui/ reprezentantului legal al preşcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătăţii.

     Totodată, în situaţia efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unităţii de învăţământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 din ordin.

Restul dispozițiilor referitoare la măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cuprinse în Ordinul nr. 5/338/2.015/2021 - AICI