Bilete de trimitere valabile până la terminarea stării de alertă


View access
Public
Alias
bilete-de-trimitere-valabile-pana-la-terminarea-starii-de-alerta
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
488
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-10-25 12:47:05
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al casei Naționale de Asigurări de sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 642 din 30 iunie 2021.

     Recent, Ordinul nr. 2.213/937/2021 pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 22 octombrie 2021.

     În acest mod, legiutorul modifică anexa nr. 50 la Ordinul nr. 1.068/627/2021, venind cu precizări importante referitoare la valabilitatea biletelor de trimitere și nu numai. Astfel, se prelungeşte până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

  1. biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;
  2. biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
  3. recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum şi pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare.

     Totalitatea reglementărilor conținute de Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1.068/627/2021 - AICI