Telemedicina, reglementată prin OUG


În contextul pandemiei de coronavirus, Guvernul vine în ajutorul românilor prin instituirea cadrului general în privința acordării asistenței medicale prin telemedicină. Astfel, joi, 19 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial nr. 1108 din 19 noiembrie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 196 din 18 noiembrie 2020 pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

După cum reiese din nota de fundamentare a proiectului acestui act normativ, se instituie o serie de măsuri care să permită tuturor unităților sanitare publice şi private prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate – acordarea asistenței medicale prin telemedicină.

 

      De asemenea, se stabilește un complex de măsuri alternative de protecție a pacientului şi sunt lărgite posibilitățile de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de servicii medicale la distanță, realizate prin utilizarea tehnologiei informaționale și a mijloacelor de comunicare electronică, la distanță, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populației, îmbunătățirii sau menținerii stării de sănătate a pacienților.

      Trebuie menționat că acordarea de asistență medicală la distanță, prin telemedicină va putea fi utilizată atât de către unitățile medicale publice, cât şi de cele private.

      Serviciile care pot fi furnizate şi prin telemedicină sunt:

  1. teleconsultația;
  2. teleexpertiza;
  3. teleasistența;
  4. teleradiologia;
  5. telepatologia;
  6. telemonitorizarea.

      Ca o definiție, telemedicina reprezintă totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației şi mijloacelor electronice de comunicare.

     O altă prevedere spune că serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane de toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale şi de comunicare, mijloace de comunicare la distanță, pentru schimbul de informații valide pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor şi accidentelor, cercetarea şi evaluarea medicală, precum şi pentru asistența continuă a furnizorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății.

         Beneficiarii telemedicinei sunt pacienții care pot avea acces mai rapid la actul medical.

      Nu în ultimul rând, se precizează că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Sănătății va elabora normele metodologice generale de punere în aplicare a ordonanței, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, act normativ care va cuprinde:

  • specialitățile medicale şi lista serviciilor care fac obiectul serviciilor de telemedicină;
  • condițiile de organizare şi funcționare a telemedicinei;
  • responsabilitatea stabilirii calității serviciului de telemedicină şi a verificării respectării acesteia, în condițiile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • modalitatea de acordare a serviciilor de telemedicină.

      Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.