Măsuri noi pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2


Ordinul nr. 3.245/1.805/2020 stabilește măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară cadrul muzeelor, expozițiilor de artă, cinematografe, librăriilor, bibliotecilor, pentru evenimente desășurate în aer liber etc.

 

În cazul evenimentelor organizate în aer liber, precizăm că organizatorii au obligația să asigure, printre altele:

f) plasarea, la loc vizibil, de anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;

g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea triajului observaţional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică şi pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) şi nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajaţii cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimişi acasă;

h) organizarea spaţiului de lucru astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între oricare două persoane;

i) promovarea măsurilor de igienă individuală;

j) plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante la intrare în spaţiul delimitat al evenimentului;

k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;

l) dezinfecţia frecventă a suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanţe biocide autorizate;

m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căşti etc. Dacă materialele şi echipamentul sunt achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor;

n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate şi băuturi răcoritoare pentru consum individual;

o) mesele se vor servi în porţii individuale: menţinerea distanţei fizice de 1,5 m;

p) în situaţia extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

    (i) izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu şi contactarea medicului de familie;

    (ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore;

    (iii) după aerisirea spaţiului se realizează curăţenie, precum şi spălarea şi dezinfecţia riguroasă a respectivei zone de activitate;

    (iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;

q) în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;

r) pentru activitatea desfăşurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

s) pentru cetăţenii străini, sosiţi în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente se vor respecta regulile şi măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020, republicată, precum şi de Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei.