Stare de alertă epidemiologică determinată de gripă!


View access
Public
Alias
stare-de-alerta-epidemiologica-determinata-de-gripa
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1050
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-05 12:08:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Având în vedere creşterea numărului de cazuri de îmbolnăvire prin gripă şi depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare, Ministerul Sănătății a emis Instrucțiunea nr. 1.861 din 2 februarie 2024 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 101 din 2 februarie 2024.

     Astfel, în vederea prevenirii şi limitării îmbolnăvirilor prin gripă şi alte infecţii virale respiratorii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, la nivelul unităţilor sanitare cu paturi se aplică următoarele măsuri:

 1. limitarea programului de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice;
 2. realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activităţi ce nu implică interacţiunea cu pacienţii;
 3. purtarea echipamentului de protecţie adecvat, respectiv măşti, mănuşi, halate, de către personalul medical şi alte persoane care intră în contact cu pacienţii;
 4. asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către unităţile sanitare cu paturi care internează cazuri de infecţii respiratorii acute;
 5. asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice la pacienţii care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator, după caz;
 6. asigurarea condiţiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar şi auxiliar nevaccinat;
 7. asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecţie şi utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar şi auxiliar;
 8. asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice şi dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor şi a suprafeţelor.

     La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă:

 1. evitarea aglomerărilor în spaţiile de lucru, acolo unde este posibil;
 2. realizarea unui triaj epidemiologic zilnic şi recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistaţi cu simptomatologie respiratorie;
 3. încurajarea vaccinării antigripale a personalului.

     Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor colabora cu inspectoratele şcolare din teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecţii respiratorii acute şi gripă în unităţile/instituţiile de învăţământ, după cum urmează:

 1. realizarea triajului zilnic în colectivităţile şcolare;
 2. informarea părinţilor sau aparţinătorilor legali privind semnele şi simptomele infecţiilor respiratorii;
 3. asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecţia periodică a mâinilor şi suprafeţelor;
 4. aerisirea periodică a încăperilor;
 5. respectarea etichetei tusei şi strănutului, utilizarea de batiste de unică folosinţă.

Restul prevederilor, precum și măsurile generale recomandate pentru populație, cuprinse în textul Instrucțiunii nr. 1.861/2024 - AICI