Noi obligații în sarcina angajatorilor, prevăzute în Legea nr. 145/2020, act normativ ce modifică  Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


     În Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 145/2020, lege care, începând cu data de 25.07.2020, modifică o parte din dispozițiile prevăzute în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

     Printre reglementările vizate, enumerăm, în primul rând, obligația angajatorilor de a asigura adaptarea rezonabilă la locul de muncă a persoanei cu handicap. Acest aspect presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea.

     De asemenea, angajatorul trebuie să asigure dotarea cu echipament tehnic adaptat cerinţelor educaţionale ale persoanei cu handicap, inclusiv aplicaţii informatice sau dispozitive pentru transformarea textului scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz.

     Totodată, ca o completare a numărului de beneficii ,persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, şi aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; modalitatea de decontare şi indexare a limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

     În sfera contravențiilor, legiutorul ridică valoarea amenzilor, tocmai pentru a preveni practicile acelor angajatori care aleg să nu ia măsuri în crearea unei adaptări rezonabile la locul de muncă, așa cum ne arată alin. (1) din art. 100 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ele atingând praguri cuprinse între 10.000 și 25.000.