Înmatricularea și radierea vehiculelor vor putea fi realizate on-line!


View access
Public
Alias
inmatricularea-si-radierea-vehiculelor-vor-putea-fi-realizate-on-line
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
887
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-29 06:00:21
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Înmatricularea și radierea vehiculelor vor putea fi realizate on-line, fără deplasarea la sediile serviciilor publice comunitare, potrivit unui act normativ adoptat de Executiv în ședința de miercuri, 24 mai 2023.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 38 din 24 mai 2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 25 mai 2023.

Actul normativ aprobat creează cadrul legal pentru conceperea, operaționalizarea și gestionarea unei aplicații prin care cetățenii care doresc să înmatriculeze un vehicul, să transcrie dreptul de proprietate, sau să radieze un vehicul, să poată face acest lucru fără a mai fi nevoie să se deplaseze la un sediu al serviciilor de înmatriculare.

Aplicația va fi gestionată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din Ministerul Afacerilor Interne și va permite cetățenilor să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului și, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulație, precum și declarare fiscală sau radiere din evidențele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere, etc.).

Procesul de debirocratizare a procedurii de înmatriculare a vehiculelor, prin oferirea posibilității efectuării acestor operațiuni în regim on-line reprezintă un progres major pentru simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice.

  În preambulul actului normativ se menționează că accesul cetățenilor la serviciile publice din domeniul înmatriculării vehiculelor rutiere presupune, în cele mai multe cazuri, deplasarea la sediile mai multor autorități, pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege, iar parcurgerea acestor etape presupune constituirea unor seturi de documente care se impune a fi depuse la instituțiile anterior amintite, acest proces implicând un efort excesiv, consumator de timp și resurse financiare, ce generează confuzii și nemulțumiri în rândul solicitanților nevoiți să adreseze câte o cerere fiecărei autorități implicate.

  Mai mult se precizează că, ținând seama de dificultățile cu care se confruntă autoritățile responsabile în gestionarea operativă a solicitărilor de eliberare a documentelor aferente înmatriculării vehiculelor, în special, în ceea ce privește supraaglomerarea ghișeelor de preluare a documentelor necesare, precum și verificarea îndeplinirii de către solicitanți a formalităților prevăzute de lege la entitățile competente, dezvoltarea unei platforme informatice în vederea furnizării de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor reprezintă un obiectiv imediat și urgent, care are la bază necesitatea societății de a avea acces rapid la servicii publice de calitate.

  Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, prin Ordonanța de Urgență adoptată se continuă amplul proces de modernizare și eficientizare a serviciilor oferite cetățenilor. Posibilitatea de a înmatricula sau radia on-line un vehicul reprezintă scutirea de drumuri, la mai multe instituții, pentru peste un milion și jumătate de cetățeni, care solicită aceste proceduri anual.

  Este un nou pas spre normalitate, normalitate confirmată și de succesul de care se bucură în rândul cetățenilor români celelalte proiecte de digitalizare implementate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în mandatul meu: eliberarea on-line a certificatului de cazier judiciar, accesarea on-line a istoricului sancțiunilor auto, programarea prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro pentru eliberarea pașaportului, obținerea avizelor pentru construcții și amenajarea teritoriului în format on-line”, a mai declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode.

    Serviciile publice electronice furnizate prin intermediul platformei informatice privind furnizarea de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor de către autoritățile competente de înmatriculare vizează:

  1. intermedierea încheierii actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor, în vederea realizării operațiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
  2. încărcarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor și, după caz, a extraselor din contractele de leasing, care să conțină cel puțin părțile, data încheierii contractului și datele de identificare ale vehiculului, precum și a proceselor-verbale de predare-primire, de către proprietarii acestora sau deținătorii mandatați, după caz, în vederea realizării operațiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, precum și transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale în scopul declarării sau radierii vehiculelor din evidențele fiscale;
  3. încărcarea de către proprietar sau, după caz, de către deținătorul mandatat a documentelor necesare efectuării operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberare a unui nou certificat de înmatriculare sau radiere din circulație și, după caz, transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale;
  4. verificarea respectării prevederilor art. 159 alin. (5), respectiv alin. (5^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în situațiile prevăzute la lit. a) și b);
  5. transmiterea datelor necesare declarării în vederea luării în/scoaterii din evidențele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor către organele fiscale locale, prin mijloace automatizate;
  6. informarea proprietarului sau, după caz, a deținătorului mandatat, cu privire la efectuarea serviciului public electronic solicitat.

 

Ordonanța de urgență nr. 38 din 24 mai 2023 poate fi consultată AICI!