Ghidul carierei cadrelor militare în activitate


View access
Public
Alias
ghidul-carierei-cadrelor-militare-in-activitate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
884
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-29 05:09:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Hotărârea nr. 505 din 24 mai 2023,  publicată vineri în Monitorul Oficial nr. 463 din 26 mai 2023, aprobă Ghidul carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile subordinate.

Trebuie menționat însă că, prevederile ghidului se aplică la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până atunci, se vor aplica în continuare prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ stabilește regulile privind organizarea și dezvoltarea carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile subordonate, denumite în continuare cadre militare.

Cariera militară reprezintă evoluția profesională a cadrelor militare în activitate prin ocuparea, în mod gradual, a funcțiilor din ierarhia militară și dobândirea succesivă a gradelor militare. Ea începe cu acordarea primului grad și numirea în prima funcție, în condițiile legii. Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii sunt numiți în prima funcție în raport cu nevoile de încadrare ale instituției.

    Potrivit actului normativ, promovarea în funcție a cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile subordonate se poate face prin:

 • numirea cadrelor militare în funcții de execuție sau de comandă prevăzute în statele de organizare cu grad sau coeficient superior celor din care au fost eliberate;
 • numirea cadrelor militare în funcții situate la niveluri ierarhice superioare celor din care au fost eliberate, prevăzute în statele de organizare cu aceleași grade;
 • numirea în funcții de comandă a cadrelor militare care au ocupat funcții de execuție prevăzute cu aceleași grade.

    Evoluția în cariera militară se poate realiza prin:

 1. promovarea în funcții;
 2. înaintarea în grad;
 3. trecerea dintr-un corp militar în altul.

    Promovarea în funcție a cadrelor militare se realizează gradual, pe baza experienței acumulate în profilul de activitate al postului, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile generale și specifice prevăzute în prezentul ghid.

    Condițiile generale pe care cadrele militare în activitate trebuie să le îndeplinească pentru promovarea în funcție sunt:

 • să îndeplinească cerințele din fișa postului;
 • să fi obținut în ultimii 3 ani calificativul de cel puțin „bun“ la aprecierea anuală de serviciu;
 • să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puse la dispoziție în condițiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu se afle în curs de urmărire penală.

    Condițiile specifice pe care cadrele militare în activitate trebuie să le îndeplinească pentru promovarea în funcție sunt:

 • să fi absolvit cursurile stabilite pentru nivelul ierarhic corespunzător funcției;
 • să îndeplinească condițiile de vechime în funcții cu același profil de activitate, inferioare postului vizat.

    Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau posibilitatea absolvenților acestora să ocupe unele categorii de funcții sau să își actualizeze sau perfecționeze cunoștințele și deprinderile profesionale.

    Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:

 • curs de capacitate profesională pentru acordarea gradului de colonel;
 • curs de perfecționare în specialitate pentru acordarea gradului de maior;
 • curs de formare a ofițerilor în activitate;
 • curs de formare a subofițerilor în activitate;
 • cursuri pentru ocuparea funcțiilor de comandă;
 • cursuri de specializare;
 • cursuri de perfecționare;
 • alte cursuri și programe de formare profesională necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ghidul din 24 mai 2023!