Structura anului şcolar 2023-2024 a fost publicată în Monitorul Oficial!


View access
Public
Alias
structura-anului-scolar-2023-2024-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
839
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-20 07:57:35
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011, asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.

     Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care dispune ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să stabilească structura anului şcolar, ministrul educației emite Ordinul nr. 3.800 din 9 martie 2023 privind structura anului şcolar 2023-2024. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023, intrând în vigoare la aceeași dată.

     Așadar, potrivit art. 1 din ordin, anul şcolar 2023-2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023-2024 încep la data de 11 septembrie 2023. Prin excepţie, se stabilesc următoarele:

  1. pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024;
  2. pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024;
  3. pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 28 iunie 2024;
  4. pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

     Anul şcolar 2023-2024 se structurează, pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

a) intervale de cursuri:

– de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

– de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

– de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

– de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

– de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

b) intervale de vacanţă:

– de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

– de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie-3 martie 2024;

– de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marţi, 7 mai 2024;

– de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

     În ziua de 5 octombrie 2023 - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Pentru a consulta perioadele în care se desfășoară Programul naţional „Şcoala altfel“, precum şi Programul „Săptămâna verde“ – click AICI