13 noi profesii introduse în COR!


View access
Public
Alias
13-noi-profesii-introduse-in-cor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
822
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-20 06:38:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Clasificarea ocupațiilor din România (COR) a fost actualizată prin Ordinul nr. 42/8/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2023.

Actul normativ prevede modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, pe de o parte prin  introducerea unor noi ocupații practicate în cadrul economiei naționale, iar pe de altă parte, prin modificarea unor ocupații deja existente.

Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.

O primă modificare adusă prin noul act normativ se referă la introducea a treisprezece noi profesii. Acestea sunt:

 • broker de servicii pentru afaceri - Cod COR 331109;
 • consilier de cuplu - Cod COR 263514;
 • evaluator accesibilitate - Cod COR 242121;
 • inginer de securitate sisteme înglobate - Cod COR 252912;
 • inginer în domeniul securității TIC - Cod COR 252911;
 • instructor dresaj câini ghizi - Cod COR 516403;
 • lucrător hotelier- Cod COR 515110;
 • manager clienți strategici - Cod COR 122110;
 • numerolog - Cod COR 516102;
 • tehnicieni imprimare 3D - Cod COR 311809;
 • tehnicieni inspecții și reparații de turbine eoliene - Cod COR 311312;
 • tehnician instalare turbine eoliene - Cod COR 311313 și
 • tehnician mentenanță turbine eoliene - Cod COR 311311.

   Totodată, ca noutate, pe lângă introducerea a celor 13 noi ocupații în COR, proiectul prevede și mutarea, redenumirea și eliminarea unor ocupații.

   Mai exact, se mută ocupațiainspector aeronautic“ din grupa de 2152 Ingineri electroniști în grupa de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative la codul 242237.

   O altă modificare adusă Clasificării ocupațiilor din România se referă la redenumirea unor ocupații deja existente. Astfel, se redenumește ocupația „specialist sisteme de calificare“ ca „analist ocupațional“ și păstrează același cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.

   De asemenea, se redenumește și ocupația „expert evaluator de întreprinderi“ ca „evaluator autorizat“ și păstrează același cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

   Nu în ultimul rând, o altă modificare adusă COR se referă la eliminarea unor ocupații. Astfel, noul act normative prevede:

 • se elimină ocupația „expert evaluator de proprietăți imobiliare“ cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.
 • se elimină ocupația „expert evaluator de bunuri mobile“ cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.
 • se elimină ocupația „expert evaluator de active financiare“ cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.
 • se elimină ocupația „jurisconsult“ cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocați.

 

Pentru mai multe detalii, accesați COR!