Beneficii noi de la furnizorii de telefonie și internet pentru persoanele cu dizabilități


View access
Public
Alias
beneficii-noi-de-la-furnizorii-de-telefonie-si-internet-pentru-persoanele-cu-dizabilitati
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
820
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-20 06:24:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a emis o decizie prin care persoanele cu dizabilități vor beneficia de servicii de telecomunicații adaptate nevoilor lor specific.

Este vorba despre Decizia nr. 74 din 9 februarie 2023 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități publicată în Monitorul Oficial nr. 130 din 15 februarie 2023.

Actul normativ reglementează modalitățile de informare, de asigurare a accesului și a posibilității utilizatorilor finali cu dizabilități de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, stabilind, totodată, măsuri menite să încurajeze punerea la dispoziția acestora a unor echipamente terminale de comunicații electronice care oferă servicii și funcții adaptate nevoilor lor specifice, precum și posibilitatea de a alege furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și serviciile oferite de aceștia în condiții echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.

Serviciile care fac obiectul acestei decizii sunt:

  • serviciul de acces la internet, cu excepția celor furnizate publicului larg prin intermediul rețelelor locale cu acces pe suport radio (RLAN);
  • serviciul de comunicații interpersonale bazate pe numere;
  • serviciul de transmisie utilizat pentru transmisia serviciilor media audiovizuale.

    Furnizorii au obligația de a asigura utilizatorilor finali cu dizabilități, cu titlu gratuit, posibilitatea testării, în spațiile comerciale ale acestora și ale partenerilor autorizați, a echipamentelor terminale care pot răspunde nevoilor utilizatorilor, anterior achiziționării, în scopul verificării compatibilității echipamentelor cu necesitățile specifice ale solicitanților, explicându-le acestora funcțiile și modul în care acestea pot răspunde nevoilor lor, ori posibilitatea returnării echipamentelor achiziționate, într-un termen stabilit anterior de către furnizor și comunicat solicitantului.

    La solicitarea utilizatorului final cu dizabilități, furnizorii pun la dispoziție materiale informative, într-un format accesibil și relevant pentru persoanele cu dizabilități, în care sunt prezentate, în mod clar, funcțiile și modul în care echipamentele terminale pot răspunde nevoilor acestuia, în măsura în care furnizorii dețin aceste informații.

    În termen de 4 luni de intrarea în vigoare a deciziei, adică până în luna iunie 2023 toate persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de pachete de servicii potrivite lor, precum:

  1. pentru utilizatorii finali cu dizabilități auditive și/sau de vorbire, un număr nelimitat de SMS-uri utilizabile în rețeaua proprie și 300 de SMS-uri utilizabile în rețelele naționale, la un tarif recomandat de 4 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, un volum de date de 5 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 6 euro/lună, inclusiv TVA;
  2. pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, 2.000 de minute utilizabile în rețeaua proprie și 500 de minute utilizabile în rețelele naționale, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, un volum de date de 5 GB, la un tarif recomandat de 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de 4 euro/lună, inclusiv TVA.

    Nu în ultimul rând, menționăm că, pentru a beneficia de facilitățile individuale, utilizatorii finali cu dizabilități ori, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, reprezentanții legali ai acestora trebuie să prezinte furnizorului, în original, certificatul de încadrare în gradul și tipul de handicap, emis în condițiile legii.

 

Decizia poate fi consultată AICI!