Noua lege a dialogului social a intrat în vigoare!


View access
Public
Alias
noua-lege-a-dialogului-social-a-intrat-in-vigoare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
788
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-27 10:00:10
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Duminică a intrat în vigoare noua lege a dialogului social. Publicată vineri, în Monitorul Oficial nr. 1238 din 22 decembrie 2022,  Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 înlocuiește cadrul instituit prin bine cunoscuta Lege nr. 62 din 10 mai 2011.

Noua lege reglementează mai bine reprezentantul salariaților, readuce la nivel de reglementare contractul colectiv de muncă unic la nivel național, obligă mai mulți angajatori să demareze negocieri colective și readuce în discuție  coeficienții minimi de ierarhizare pe categorii de lucrători, în funcție de standardele ocupaționale.

În materie de reprezentare, legiuitorul a ales să extindă sfera situațiilor în care se permite reprezentarea intereselor salariaților, noua lege reglementând că la angajatorul la care sunt încadrați minimum 10 angajați/lucrători și la care nu există sindicat, interesele angajaților/lucrătorilor pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop, conform legii. Subliniem astfel, o modificare importantă întrucât până acum reprezentanții salariaților puteau fi aleși doar în entități cu cel puțin 21 de salariați.

Reprezentanții ar urma să fie aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților, cu un mandat de cel mult doi ani, iar numărul de reprezentanți este limitat în funcție de numărul angajaților sau lucrătorilor.

Trebuie menționat că numărul de reprezentanți aleși ai angajaților/lucrătorilor se stabilește de comun acord cu angajatorul. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanți aleși ai angajaților/lucrătorilor nu poate fi mai mare de:

  • 2 reprezentanți, la angajatorii care au sub 100 de angajați/lucrători;
  • 3 reprezentanți, la angajatorii care au între 101 şi 500 de angajați/lucrători;
  • 4 reprezentanți, la angajatorii care au între 501 şi 1.000 de angajați/lucrători;
  • 5 reprezentanți, la angajatorii care au între 1.001 şi 2.000 de angajați/lucrători;
  • 6 reprezentanți, la angajatorii care au peste 2.000 de angajați/lucrători.

   În materia contractelor colective de muncă, una dintre cele mai importante modificări este reapariția posibilității de a exista un contract colectiv de muncă la nivel național.

   Totodată au fost prevăzute cu titlu de recomandare o serie de elemente contractuale ce ar putea fi prevăzute în contractul colectiv de muncă, respectiv stabilirea coeficienților minimi de ierarhizare pe categorii de angajați/lucrători, măsurile adoptate pentru consilierea și evaluarea profesională a angajaților/lucrătorilor, măsurile privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru şi timpul de odihnă, reglementări privind condițiile de muncă și privind securitatea/sănătatea în muncă a angajaților/lucrătorilor și modalitățile de informare și consultare a angajaților/lucrătorilor.

   Cu privire la sindicate, se reduce procentajul necesar pentru ca un sindicat să devină reprezentativ, stabilind că un sindicat poate fi reprezentativ dacă cuprinde cel puțin 35% dintre angajații/lucrătorii aflați într-un raport juridic de muncă/serviciu cu societatea respectivă (față de cel puțin 50%+1, cum era până acum).

   Un sindicat poate fi constituit cu un număr de cel puțin 10 angajați sau lucrători din aceeași unitate sau cel puțin 20 de lucrători din unități diferite ale aceluiași sector de negociere.

   Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022 mai stabilește faptul că și șomerii au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat.

   Totuși, chiar dacă fac parte dintr-un sindicat, șomerii nu vor fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri față de care se constată reprezentativitatea sindicatului.

   Termenul de șomer este definit ca fiind persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
  • starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
  • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
  • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 367 din 19 decembrie 2022!