Majorarea salariului minim și alte măsuri fiscal-bugetare


View access
Public
Alias
majorarea-salariului-minim-si-alte-masuri-fiscal-bugetare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
778
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-12 12:10:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Vineri, în Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022, au fost publicate două acte normative importante pentru salarizarea din anul 2023. Pe de o parte, este vorba despre Hotărârea nr. 1.447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată iar pe de altă parte prezintă interes Ordonanța de urgență nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2023 la 3.000 de lei a fost, așadar, aprobată de Guvern.

Executivul a aprobat Hotărârea nr. 1.447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care prevede ca nivelul acestuia să fie majorat la 3.000 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2023, față de 2.550 lei în prezent.

Această modificare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei, iar în valoare netă salariul este de 1.863 lei, majorarea fiind de 339 lei, iar creșterea pe net de 22,2 %.

    Tariful orar va fi de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună.

    Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 s-a făcut prin negociere și acordul comun al Guvernului, reprezentanților patronatelor și sindicatelor, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit.

     De asemenea, se precizează că de majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia 2.181.134 de salariați.

   Aspecte importante legate de salarizare conține și Ordonanța de urgență nr. 168 din 8 decembrie 2022. Astfel, crește salariul minim diferențiat în domeniul construcțiilor. OUG prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

    În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună.

    O altă măsură prevăzută de OUG se referă la persoanele plătite cu salariul minim brut pe țară, pentru care 200 de lei vor fi fără taxe salariale. Așadar, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor. Toate acestea însă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

    O altă prevedere deosebit de importantă din OUG se referă la punctul de pensie și pensia minimă garantată, care vor crește de la 1 ianuarie 2023. Astfel, punctul de pensie va ajunge la valoarea de 1.785 de lei, iar, începând cu 2024, această valoare se va majora cu rata medie anuală a inflației, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. În ceea ce privește indemnizația socială pentru pensionari, menționăm că aceasta va fi de 1.125 de lei.

    O altă noutate se referă la actualizarea pensiilor militare. Tuturor pensionarilor militari urmează să li se actualizeze pensiile, iar pentru cei care au pensii mai mici de 10.000 de lei actualizarea va fi mai mare și se va aplica diferențiat.

    Tot referitor la pensii se are în vedere acordarea unui ajutor unic pentru pensionarii cu venituri mici. Așadar, în 2023, pensionarii cu venituri lunare totale de până la 3.000 de lei vor primi un ajutor unic de la stat, care va fi de 600, 800 sau 1.000 de lei, în funcție de veniturile efective ale beneficiarilor.

    În acest sens, la art. X din Ordonanța de urgență nr. 168 din 8 decembrie 2022, se prevede că în anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

  1. în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
  2. în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
  3. în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

    Ajutorul financiar prevăzut mai sus se plătește în două tranșe, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:

  1. în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
  2. în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
  3. în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

    O altă prevedere importantă din OUG se referă la „înghețarea” amenzilor de circulație. Punctul-amendă, care ar trebui să reprezinte, teoretic, 10% din salariul minim brut pe țară, va fi în 2023 tot la nivelul de 145 de lei.

    Multe dintre celelalte măsuri prevăzute de OUG se referă la bugetari: majorarea salariilor și soldelor, înghețarea anumitor venituri și indemnizații, prevederi potrivit cărora munca suplimentară și munca în weekend sau în liberele legale se recompensează numai cu timp liber sau interdicția de a se acorda bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă.

 

Ordonanța de urgență nr. 168 din 8 decembrie 2022 se poate accesa AICI!