Votul direct se va aplica și președinților consiliilor județene


 

     Începând cu alegerile autorităţilor administraţiei publice locale care se vor organiza anul viitor, preşedinţii consiliilor judeţene vor fi aleși în funcție prin votul direct al cetățenilor. 

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 446 din 4 iunie 2019, s-a publicat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

 

     Principala modificare adusă prin OUG nr. 40/2019 vizează modalitatea de alegere a președinților consiliilor județene. Până în prezent preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se alegeau prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.

repsfw

 

     Noua reglementare, care se va aplica alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale organizate începând cu anul 2020 prevede însă: „consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”. De asemenea, se prevede că primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

     Motivele care au stat la baza acestei modificări au fost generate de diferenţele dintre regimul juridic aplicabil primarilor şi cel aplicabil preşedinţilor consiliilor judeţene, în pofida faptului că aceştia exercită atribuţii similare, după cum rezultă din preambulul OUG. Astfel, în scopul de a oferi o mai mare legitimitate, reprezentativitate şi stabilitate preşedinţilor consiliilor judeţene, s-a avut în vedere uniformizarea legislaţiei care reglementează alegerea şi statutul aleşilor locali.

ilegis2