Soluționarea alterantivă a litigiilor


View access
Public
Alias
solutionarea-alterantiva-a-litigiilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
682
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-24 14:17:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vine în întâmpinarea consumatorilor, emițând Ordinul nr. 449 din 31 mai 2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor, act ce se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 725 din 19 iulie 2022. Trebuie menționat că el intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe 18 august 2022.

     Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor - procedurile SAL, în vederea soluţionării alternative a reclamaţiilor acestora, comercianţii au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

     Placheta va fi realizată prin grija comerciantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin şi se afişează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

     Comercianţii care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv ecommerce - comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a siteului - home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 la ordinul 449/2022. 

     Pictogramele vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli şi vor avea asociat câte un link cu referinţă externă către secţiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv către Platforma SOL a Comisiei Europene - ec.europa.eu/consumers/odr.

     Placheta prevăzută la art. 1 din ordin şi pictogramele prevăzute mai sus vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.

     Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului ordin comercianţii care activează în sectoarele/domeniile pentru care sunt constituite entităţi SAL specifice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare.

 Caracteristicile plachetei informative – la un CLICK distanță