Programul Rabla 2017


Ministerul Mediului a emis Ordinul nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017.

 

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național. Astfel,  ghidul conține dispoziții privind:

 • sursa de finanțare și durata de aplicare a programului;
 • cuantumul și condițiile de acordare a primei de casare;
 • categoriile de persoane eligibile și criteriile de eligibilitate;
 • participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

 

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. Scopul programului îl constituie îmbunatățirea calității mediului prin înnoirea Parcului auto național. 

Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:

 1. diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;
 2. diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;
 3. prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

În ceea ce privește prima de casare, cuantumul ei este de 6.500 lei. Prima de casare se acorda în funcție de cantitatea de emisii de CO(2)/km generata de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, în regim de funcționare mixt, astfel:

 • în anul 2017 se acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO(2)/km;
 • în anul 2018 se acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO(2)/km;
 • în anul 2019 se acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO(2)/km.

Referitor la condițiile de acordare a primei de casare, beneficiază de aceasta proprietarul persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are domiciliul sau reședința în Romania;
 2. nu are obligații de plata la bugetul local;
 3. s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;
 4. a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și a obținut certificatul de distrugere, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 5. a radiat din evidenta circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 6. a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidenta circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
 7. a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

De asemenea, beneficiază de prima de casare orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are domiciliul sau reședința în Romania;
 2. nu are obligații de plata la bugetul local;
 3. i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;
 4. a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Totodată, mai beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în Romania, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a obținut din partea Autorității aprobarea dosarului de acceptare;
 2. s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehiculul nou, obținând nota de înscriere;
 3. a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și a obținut certificatul de distrugere;
 4. a radiat din evidenta circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere;
 5. a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat;
 6. a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Conținutul dosarului de validare diferă în funcție de categoriile de persoane eligibile, și se regăsește în prevederile Ghidului de a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, după cum urmează:

 • art. 10 - pentru producător;
 • art. 24 - pentru persoana fizică;
 • art. 28 - pentru unitatea administrativ-teritorială;
 • art. 30 - pentru Unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privat;
 • art. 32 - pentru instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică;
 • art. 34 - pentru organizația neguvernamentală;
 • art. 36 - pentru unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;
 • art. 38 - pentru operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;
 • art. 40 - pentru societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;
 • art. 43 - pentru unitatea medico-sanitară;
 • art. 45 - pentru organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberală;