Noi modificări ale asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)


Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39 din 25 noiembrie 2016 privind asigurările auto din România suferă, începând cu data de 17 mai 2017, o serie de noi modificări aduse de actul normativ publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial, în speță Norma nr. 16 din 16 mai 2017.

În acest sens, vom enumera mai jos principalele modificări:

I. în ceea ce privește tarifele și modalitatea de calcul a acestora, asiguratorii RCA transmit, conform prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Norma nr. 39/2016, în termen de 30 de zile de la data modificării tarifelor de primă stabilite conform procedurilor interne, un raport întocmit de un actuar independent în care acesta să valideze faptul că tarifele analizate au fost calculate în conformitate cu standardele profesionale de actuariat ale ARA. Noutatea constă în faptul că raportul este emis de către un actuar independent care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a) este membru ARA;

b) are experiență profesională de cel puțin 5 ani;

c) a absolvit cursul "Profesionalism" din programa educațională a ARA;

d) nu a fost sancționat de A.S.F. în ultimii 5 ani și nu au fost impuse împotriva sa sancțiuni sau măsuri disciplinare  de către ARA.

II. O a doua modificare poate fi regăsită în cadrul condițiilor de avizare și înregistrare (art. 19 alin. (11) din Norma nr. 39/2016), mai exact în ceea ce privește avizul. Acesta se comunică după depunerea documentației complete și a achitării taxei de avizare și înregistrare prevăzute de reglementările privind veniturile A.S.F., în condițiile în care până acum, avizul se comunica în termen de 15 zile de la depunerea documentației.

III. De asemenea, asiguratorul are, conform noilor modificări aduse de Norma nr. 16/2017, o serie de noi obligații.

Dacă până la data de 16 mai 2017, asiguratorul avea ca unică obligație tipărirea și distribuirea către asigurați a formularului Constatare amiabila, fără a inscripționa pe acesta denumirea sau sigla proprie, legiutorul a mai adăugat în sarcina acestuia obligativitatea de a comunica, la solicitarea asiguraților/ conducătorilor auto, informații cu privire la :

a) drepturile și obligațiile ce le revin acestora în baza legislației aplicabile locului de producere a evenimentului;

b) modul de completare a formularului "Constatare amiabilă";

c) procedurile pe care asigurații le parcurg în vederea reparației vehiculului asigurat și a regularizării daunei;

d) alte informații, în vederea soluționării amiabile a cazului.

Mai mult, conform art. 40 din Norma nr. 39/2016, asiguratorii instituie un canal de comunicare prin care asigurații și conducătorii vehiculelor pot solicita informații în legătură cu regularizarea daunelor produse vehiculelor avariate prin accidente de circulație acoperite de contracte RCA. Accesul la acest canal de comunicare este pus la dispoziția asiguraților la momentul încheierii contractului RCA sau pe parcursul derulării acestuia.