Formularul “ Fișa capacității de cazare”


     Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 18 martie 2021 Ordinul nr. 398 din 16 martie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“.

     Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.

      Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, cuprins între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea. Formularul se completează şi în cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal.

     Contribuabilii au obligaţia, pentru fiecare an fiscal, să completeze şi să păstreze fişa capacităţii de cazare. Se completează câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.

     Se utilizează de către contribuabil pentru înscrierea informaţiilor care au stat la baza completării formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Modelul şi conţinutul formularului „Fişa capacităţii de cazare“ pot fi consultate AICI