Adopția copiilor a fost simplificată


           

Procedurile de adopție, inclusiv în cazul copiilor cu privire la care s-au instituit măsuri de protecție, se vor modifica potrivit unei legi ce a fost publicată joi, 27 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial 1140 din 26 noiembrie 2020.

Noile prevederi sunt menite să asigure celeritatea în dobândirea și menținerea statutului de copil adoptabil, să flexibilizeze procedura de evaluare a adoptatorilor și etapa de monitorizare post-adopție și să debirocratizeze și să simplifice unele proceduri.

Astfel, se elimină identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția, această măsură având ca scop simplificarea demersurilor din această etapă.

      De asemenea, pentru a veni în sprijinul persoanelor sau familiilor care doresc să adopte, se majorează durata de valabilitate a atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, de la 2 ani la 5 ani.

      Mai mult, s-a modificat și modul în care se calculează indemnizația pentru concediul de acomodare, persoanele care adoptă urmând să primească mai mulți bani decât până acum.

      Modificările amintite se regăsesc în Legea nr. 268 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

     După cum am menționat deja, o modificare importantă se referă la prelungirea valabilității atestatului de adoptator sau familie adoptatoare la cinci ani. Reamintim că inițial, Legea 273/2004 stabilea valabilitatea documentelor la doi ani;

      De asemenea, pentru ca procedura de adopție să se desfășoare mai repede, copiii vor putea fi declarați adoptabili fără a mai fi cerut acordul rudelor de până la gradul patru. Pe de altă parte, familia extinsă are prioritate la luarea în plasament a copilului și la potrivirea în vederea adopției copilului;

     Mai mult, declararea mai rapidă a unui copil ca fiind adoptabil va fi posibilă în urma faptului că au fost reduse termenele în care părinții firești majori pot declara că renunță să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului și în care pot reveni asupra deciziei.

      Tot ca o măsură menită să simplifice demersurile, se prevede că anumite acte, printre care și certificatul de naștere al copilului, ale adoptatorului sau ale soțului şi soției din familia adoptatoare ori certificatul de căsătorie al acestora, nu mai trebuie legalizate, ci doar certificate de către direcția de adopții, cererea de încuviințare a adopției obținându-se astfel mai repede.

      Pentru a vedea și celelalte măsuri, precum și limitele minime, respectiv cele maxime pentru valoarea indemnizației, prevăzute de legiuitor, vă invităm să accesați Legea nr. 268 din 25 noiembrie 2020.