Atenție! Parcarea interzisă!


 

Autoritățile vor putea ridica de acum atât mașinile parcate neregulamentar pe drumurile publice cât și mașinile lăsate pe spații verzi, în parcuri, parcări de reședință, spații pietonale sau alte zone aflate pe domeniul public.

Reamintim că până acum, potrivit Codului Rutier, era posibilă doar ridicarea mașinilor de pe drumurile publice, nu și de pe domeniul public. Asta însemna că un autoturism care era parcat, cu titlu de exemplu, pe prima bandă de circulație putea fi ridicat de autorități, în timp ce o mașină lăsată pe trotuar nu.

     

 

      Noua reglementare a intrat în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie 2020; este vorba despre Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1133 din 25 noiembrie 2020.

      Astfel, pe lângă faptul că se introduce interdicția de a lăsa orice tip de vehicul pe domeniul public, în afara spațiilor marcate în acest sens, se stabilesc că mașinile parcate astfel vor putea fi ridicate de autorități, în baza unei dispoziții a poliției locale.

      Astfel se prevede în mod expres că: „ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore”. Dacă la ridicarea mașinii de pe domeniul public se va observa prezența unei persoane în interiorul ei, operațiunea de ridicare nu se va dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare.

      De asemenea, se prevede că șoferul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

      Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

      În ceea ce privește transportul la locul de depozitare, se menționează că acesta se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat. 

      De asemenea, transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

      Referitor la programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate, se prevede că acesta va fi asigurat prin serviciu continuu, ceea ce înseamnă centrul de depozitare va fi deschis permanent.

      Dispoziția de ridicare a mașinii, documentul în baza căruia se va putea ridica o mașină de pe spațiile verzi și nu numai, va trebui să conțină cel puțin:

  1. data, ora și locul ridicării vehiculului;
  2. gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;
  3. indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
  4. mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;
  5. mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
  6. date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

      Nu în ultimul rând, Legea nr. 273/2020 stabilește și faptul că atât persoanele fizice, cât și cele juridice, vor avea mai multe obligații decât în prezent în ceea ce privește îngrijirea unor bunuri pe care le au în proprietate, mai exact, a clădirilor, terenurilor sau vehiculelor.

      Pentru a vedea aceste măsuri, vă invităm să accesați textul Legii nr. 273 din 25 noiembrie 2020, sau forma consolidată a Ordonanței nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.