Concurs de admitere - categoria înalţilor funcţionari publici


View access
Public
Alias
concurs-de-admitere-categoria-inaltilor-functionari-publici
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1053
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-12 05:37:34
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei a emis Ordinul nr. 770 din 7 februarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu.

Actul normativ a fost publicat joi în Monitorul Oficial nr. 114 din 8 februarie 2024. Potrivit acestuia, Institutul Naţional de Administraţie organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu.

Admiterea la program se face prin concurs naţional la care pot participa:

  • persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;
  • persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Codul administrativ şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

   Potrivit ordinului, concursul este alcătuit din două probe:

  • selectarea dosarelor de concurs;
  • interviu.

   Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere se constituie o comisie de concurs şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.

   Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt constituite din reprezentanţi desemnaţi de:

  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA);
  • Institutul Naţional de Administraţie (INA);
  • Secretariatul General al Guvernului (SGG).

   Pentru anul 2024, cifra anuală de şcolarizare în cadrul programului este de 50 locuri.

   Actul normativ mai prevede că pentru anul 2024, tarifele de participare la program sunt:

  • tarif de înscriere la concurs - 500 lei;
  • tarif de şcolarizare - 5.500 lei.

   Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere.

   Tariful de şcolarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de şcolarizare se achită, integral, în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.

   Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu, este:

 

Nr. crt.

Activitate planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

28 februarie - 8 martie 2024

2

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

11-12 martie 2024

3

Afişarea rezultatelor

13 martie 2024

4

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de selectare a dosarelor

14 martie 2024

5

Soluţionarea contestaţiilor la proba de selectare a dosarelor

15 martie 2024

6

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- listelor nominale ale candidaţilor admişi;

- programului desfăşurării interviului.

15 martie 2024

7

A doua probă a concursului: interviul

18-20 martie 2024

8

Afişarea rezultatelor

21 martie 2024

9

Perioada de depunere a contestaţiilor la rezultatul probei de interviu

22 martie 2024

10

Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

25 martie 2024

11

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor;

- rezultatelor finale ale concursului.

25 martie 2024

12

Completarea dosarului personal şi achitarea tarifului de şcolarizare de către candidaţii declaraţi „Admis“ (termen: 15 zile lucrătoare)

26 martie - 15 aprilie 2024

 

Pentru a consulta tematica, accesați Regulamentul din 7 februarie 2024!