Registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România


View access
Public
Alias
registrul-electronic-al-istoricului-vehiculelor-rutiere-inmatriculate-sau-inregistrate-in-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1049
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-05 11:18:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis Ordinul nr. 210 din 29 ianuarie 2024 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România. Actul normativ se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 1 februarie 2024.

     Potrivit art. 1 din lege, Regia Autonomă „Registrul Auto Românˮ, denumită în continuare RAR, înfiinţează şi gestionează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru.

     Registrul este constituit din informaţiile obţinute de către RAR cu ocazia prestaţiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier ori cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice în cadrul reprezentanţelor RAR sau al staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate conform legislaţiei în vigoare, din informaţiile transmise RAR de către atelierele pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate conform legislaţiei în vigoare, din informaţiile transmise RAR de către operatorii economici autorizaţi conform legislaţiei în vigoare care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglări funcţionale, de modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, denumiţi în continuare operatori economici autorizaţi, precum şi din informaţiile transmise RAR de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere noi.

     În vederea înfiinţării registrului electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru, se transmit către Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, denumită în continuare RAR, următoarele informaţii, prin intermediul unei aplicaţii informatice specifice furnizate de către RAR:

a) de către staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate, cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate pentru un autovehicul:

(i) data inspecţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;

b) de către atelierele pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate, cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate pentru un autovehicul:

(i) data inspecţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;

c) de către operatorii economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglări funcţionale, de modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, denumiţi în continuare operatori economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei prestaţii efectuate pentru un autovehicul:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;

(iv) tipul prestaţiei: reparaţie/întreţinere/revizie periodică/ reglare funcţională/modificare constructivă/reconstrucţie/ actualizare software/înlocuire sezonieră a anvelopelor;

d) de către operatorii economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei reparaţii şi/sau înlocuiri a odometrului din dotarea unui autovehicul:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului înainte de intervenţie;

(iv) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului după intervenţie;

(v) tipul prestaţiei: reparaţie odometru/înlocuire odometru;

e) de către operatorii economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei reparaţii efectuate la un vehicul în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemele menţionate în anexa nr. 1 la ordin:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al vehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;

(iv) sistemul la care au fost efectuate reparaţii;

f) de către operatorii economici autorizaţi care deţin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia, cu ocazia primei prezentări a autovehiculului în reţeaua de reparaţii a producătorului respectiv sau la solicitarea expresă a RAR:

(i) numărul de identificare al autovehiculului;

(ii) data şi valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului pentru fiecare înregistrare existentă în baza de date a producătorului respectiv cu privire la istoricul indicaţiei odometrului pentru perioada anterioară înregistrării sau înmatriculării în România;

g) de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere, după caz, cu privire la campaniile de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piaţă în România, iniţiate în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător, desemnat ca atare de producătorul vehiculului:

(i) numele producătorului vehiculului;

(ii) marca vehiculului;

(iii) tipul vehiculului;

(iv) denumirea comercială a vehiculului;

(v) codul campaniei de rechemare;

(vi) numele campaniei de rechemare;

(vii) descrierea pericolului;

(viii) modul de informare a deţinătorilor;

(ix) durata aproximativă a remedierii;

(x) lista operatorilor economici autorizaţi din România;

(xi) numărul de identificare al vehiculelor vizate;

(xii) evoluţia campaniei de rechemare.

     Informaţiile transmise în conformitate cu prevederile anterioare se completează cu informaţiile obţinute de către RAR cu ocazia prestaţiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier sau cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice în cadrul reprezentanţelor RAR, după cum urmează:

(i) data prestaţiei;

(ii) numărul de identificare al autovehiculului;

(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului.

     Prevederile ce vizează eliberarea, contra cost, la cerere, pentru autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare, a certificatul „RAR Auto-Pass“ în format electronic - AICI