Se modifică prețul și perioada de valabilitate a rovinietei!


View access
Public
Alias
se-modifica-pretul-si-perioada-de-valabilitate-a-rovinietei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1045
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-29 08:12:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Vineri, în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, a fost publicată Ordonanța nr. 14 din 25 ianuarie 2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Prin acest act normativ, Guvernul modifică unele prevederi referitoare la aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta), pentru perioada cuprinsă până la 1 ianuarie 2026, transpunând în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022.

De asemenea, sunt corelate unele prevederi din O.G. nr. 15/2002 cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023, astfel încât să se creeze un cadru legislativ unitar și complex în ceea ce privește exceptarea unor anumite categorii de vehicule de la obligația de plată a tarifului de utilizare și în ceea ce privește controlul valabilității rovinietei și a peajului în cazul utilizatorilor străini din statele membre UE, precum și în cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE.

Reamintim că, noul sistem pentru taxele de drum, instituit prin Legea nr. 226 din 14 iulie 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 18 iulie 2023, are la bază principiul „poluatorul plătește” și împarte actuala taxă în două taxe distincte: una se va aplica vehiculelor ușoare (rovinieta), în timp ce cea de-a doua se va aplica vehiculelor grele (TollRo).

Prin Ordonanța nr. 14 din 25 ianuarie 2024 se stabilește că, pentru autoturismele mici si cele cu masa mai mică de 3,5 tone, va dispărea rovinieta cu valabilitate de 7 zile și cea de 90 de zile și va fi introdusă rovinieta cu valabilitate de o zi, cea cu valabilitate de 10 zile, respectiv cea cu valabilitate de 60 de zile.

   Pentru un autoturism taxa de rovinietă va fi de 2,5 euro pentru o zi5,3 euro pentru 30 de zile, respectiv 28 euro pentru un an, iar pentru un vehicul de transport marfa cu masa mai mica de 3,5 tone, taxa va fi de 8,6 euro pentru o zi, de 18,2 euro pentru 30 de zile, respectiv 96 euro, pentru un an.

   Pentru vehiculele de transport marfă cu masa cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone, taxa de rovinieta va fi de 4 euro pentru o zi, de 32 de euro, pentru 30 de zile, respectiv 320 euro pentru 12 luni. Pentru vehiculele de transport marfa cu masa între 7,5 tone și 12 tone, taxa va fi de 7 euro pentru o zi,  de 56 euro pentru 30 de zile,  respectiv de 560 euro pentru un an.

   Mai mult, pentru vehiculele de transport persoane cu peste 9 locuri dar maximum 23 de locuri, taxa va fi de 4 euro pentru o zi, de 32 euro, pentru 30 de zile, respectiv 320 euro, pentru un an, iar pentru vehiculele transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, taxa va fi de 7 euro pentru o zi, de 56 de euro, pentru 30 de zile, respectiv de 560 euro pentru 12 luni.

   Vor fi exceptate de la obligația de plată a tarifului de utilizare vehiculele tip ambulanță deținute de autorități/ entități publice (nu și pentru cele private), vehiculele folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate, în cazul acestora fiind eliminata condiția de desfășurare a transportului numai pe raza teritorial- administrativă a unei localități și pentru cele autorizate pentru efectuarea transportului școlar.

   Cu privire la modalitatea de efectuare a controalelor de către personalul de specialitate C.N.A.I.R. – S.A, actul normativ reglementează că acesta se va face distinct pentru utilizatorii străini și pentru cei români, corelat cu faptul că responsabilitatea deținerii rovinietei valabile aparține după cum urmează:

  • în cazul utilizatorilor străini, conducătorului auto.
  • în cazul utilizatorilor români, responsabilitatea aparține deținătorului vehiculului, pentru stabilirea modalității de utilizare a camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora, respectiv pentru monitorizarea traficului rutier, dar și pentru reglementarea timpilor de așteptare pentru trecerea frontierei.

   Controalele vor fi efectuate:

  • în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare, pentru utilizatorii străini;
  • pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru utilizatorii români, prin intermediul sistemelor de camere video, cu excepția camerelor video din punctele de trecere a frontierei și din proximitatea acestora.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Ordonanței nr. 15 din 24 ianuarie 2002!