Modificări privind organizarea funeraliilor de stat


View access
Public
Alias
modificari-privind-organizarea-funeraliilor-de-stat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1034
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-15 08:01:54
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Duminică, 14 ianuarie 2023, a intrat în vigoare Ordonanța nr. 1 din 11 ianuarie 2024 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2024.

Ordonanța creează temeiul legal privind constituirea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, prin Hotărâre de Guvern.

Pentru organizarea funeraliilor de stat este necesară o coordonare unitară având în vedere implicarea mai multor instituții cu atribuții în organizarea ceremoniilor oficiale.

În ceea ce privește normele de tehnică legislativă, inițierea și aprobarea Ordonanței Guvernului sunt incluse în Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare. Este vorba despre Legea nr. 413 din 19 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1156 din 20 decembrie 2023.

Temeiul legal pentru desfășurarea funeraliilor de stat îl constituie Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale. Funeraliile de stat sunt expresia celei mai înalte aprecieri acordate de România personalităților publice care au oferit un serviciu remarcabil poporului său, motiv pentru care este necesar a se constitui la nivelul administrației publice centrale un comitet pentru organizarea acestora.

  Legea stabilește ordinea de precădere a participanților la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor oficiale și reglementează atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în această materie.

  Reamintim că funeraliile de stat se organizează în cazul decesului președintelui României sau foștilor șefi de stat. Funeraliile de stat includ și onoruri militare.

  Pe de altă parte, funeraliile cu onoruri militare se organizează în cazul decesului președinților și foștilor președinți ai celor două Camere ale Parlamentului, precum și în cazul premierului sau foștilor premieri ai României.

  Organizatorul ceremoniei oficiale stabilește lista participanților, locul și poziția acestora, data, locația și desfășurătorul ceremoniei.

  Desfășurătorul ceremoniei oficiale și lista de invitați vor fi stabilite de către autoritatea sau instituția organizatoare împreună cu instituția publică participantă cu rangul cel mai înalt.

  Invitarea la o ceremonie oficială se poate face în una dintre următoarele modalități:

  • scrisoare oficială, în situația în care cel invitat are rang superior celui care invită;
  • invitație formală, în situația în care cel invitat are rang inferior celui care invită.

  Ceremonia oficială începe atunci când sosește șeful instituției participante cu rangul cel mai înalt. În cazul în care ceremonia cuprinde alocuțiuni, acestea vor fi rostite în ordinea de precădere sau în ordinea inversă a precăderii, conform desfășurătorului ceremoniei.

  Reamintim că, potrivit legii, în cadrul ceremoniilor oficiale serviciul religios este facultativ. Momentul și durata acestuia vor fi stabilite și prevăzute în desfășurătorul ceremoniei, cu respectarea normelor, cutumelor și tradițiilor cultului religios care efectuează serviciul.

  De asemenea, ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori este organizată în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale și/sau cu Ministerul Afacerilor Interne.

  Ordonanța nr. 1 din 11 ianuarie 2024 completează articolul 17 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 referitor la funeraliile de stat, introducându-se două noi alineate. Astfel, se prevede că pentru desfășurarea funeraliilor de stat se constituie Comitetul de organizare a funeraliilor de stat, structură fără personalitate juridică coordonată de șeful Cancelariei Prim-Ministrului. Totodată, se menționează că regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și componența acestuia se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Legii nr. 215 din 11 noiembrie 2016!