Organizarea claselor în regim simultan


View access
Public
Alias
organizarea-claselor-in-regim-simultan
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1033
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-15 07:47:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ordinul nr. 3.036 din 9 ianuarie 2024 aprobă Metodologia privind organizarea claselor în regim simultan.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 21 din 10 ianuarie 2024 și se aplică pentru clasele care se organizează în regim simultan, începând cu anul școlar 2024-2025.

Potrivit metodologiei, pot fi organizate clase în regim simultan doar în învățământul primar și în cel gimnazial.

Reamintim că, în învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

 • educația timpurie, nivel antepreșcolar:
  • grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;
  • grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15;
  • grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;
 • educația timpurie, nivel preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
 • învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;
 • învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;
 • învățământul sportiv și de artă: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 24, și poate fi constituită din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde, în medie, 7 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10.

   În situații excepționale, în unitățile de învățământ în care respectarea condiției prevăzute mai sus nu este posibilă din cauza numărului mic de elevi existent la nivelul primar, respectiv gimnazial, se pot organiza formațiuni de studiu în regim simultan și cu efective mai mici de 8 elevi.

   Organizarea claselor în regim simultan se realizează prin constituirea formațiunilor de studiu cu elevi de la cel puțin două tipuri de clasă diferite.

   Organizarea claselor în regim simultan se face în interiorul aceluiași nivel, primar, respectiv gimnazial.

   De regulă, în învățământul primar, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, respectiv pentru clasa a III-a și clasa a IV-a. Ori de câte ori este posibil se recomandă organizarea de sine stătătoare a clasei pregătitoare.

   De regulă, în învățământul gimnazial, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face, după caz, fie pentru clasa a V-a și clasa a VI-a, fie pentru clasa a VI-a și clasa a VII-a.

   Deosebit de important este faptul că organizarea unei singure formațiuni de studiu pentru toate clasele de la învățământul primar, respectiv toate clasele de la învățământul gimnazial, cu excepția clasei a VIII-a, se poate face numai în situația în care numărul total de elevi este cu cel puțin 2 beneficiari sub efectivul minim prevăzut pentru constituirea unei clase de sine stătătoare.

   Potrivit noului act normativ, în situația în care clasa pregătitoare funcționează în regim simultan cu o altă clasă din învățământul primar, amenajarea spațiului din sala de clasă va ține cont de constituirea formațiunii de studiu, astfel încât să poată fi asigurată realizarea atât a activităților specifice pentru elevii din clasa pregătitoare, cât și a activităților necesare pentru elevii de la celelalte tipuri de clasă care intră în componența formațiunii de studiu.

   Metodologia mai prevede că la constituirea claselor în regim simultan se va avea în vedere asigurarea finanțării de bază, luând în calcul coeficienți de corecție dependenți de numărul mic de elevi în unitatea administrativ-teritorială, izolarea lingvistică, izolarea geografică, severitatea dezavantajelor, predarea în limba minorității naționale, precum și alți factori.

   Organizarea claselor în regim simultan se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat de Ministerul Educației pentru fiecare județ.

   Nu în ultimul rând, desfășurarea procesului de învățământ de la clasele organizate în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Metodologia din 9 ianuarie 2024!