Concursul național de proiecte de tineret și studenți


View access
Public
Alias
concursul-national-de-proiecte-de-tineret-si-studenti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1031
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-15 07:30:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Marți, în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2024, a fost publicat Ordinul  nr. 21.108 din 29 decembrie 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți.

Prioritățile și măsurile concursului sunt stabilite de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în concordanță cu prevederile Programului de Guvernare și cu alte documente de politici publice în domeniul tineretului. Acestea sunt precizate în anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul MFTES - www.mfamilie.gov.ro.

În cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți vor fi deschise două linii de finanțare pentru:

 • proiecte de tineret;
 • proiecte studențești.

Domeniile de activitate în care pot fi încadrate activitățile destinate beneficiarilor proiectelor sunt următoarele: educație nonformală, cultural - artistic, incluziune socială, social - civic, ocupare și antreprenoriat, voluntariat, sport, formare și inserție profesională, dezvoltare durabilă, digitalizare, timp liber, prevenție în domenii precum alfabetizare mediatică, combaterea dezinformării, sănătate, inclusiv sănătate mintală, securitate cibernetică, mediu.

   Tipurile de activități prin care se pot implementa domeniile de activitate menționate mai sus sunt următoarele: curs, seminar, consiliere, ateliere de lucru, focus grup, tabără tematică, concurs, dezbatere, simpozion, campanie informare/promovare/conștientizare, schimb de experiență, vizită de studiu, job shadowing, rezidență culturală, voluntariat, inclusiv voluntariat rezidențial, expoziție/târg, eveniment sportiv, festival, spectacol, concert, mentorat, coaching.

   Activitățile se pot desfășura prin intermediul prezenței fizice și/sau online.

   Fondurile publice pentru finanțarea proiectelor în cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți se alocă din bugetul Programului de susținere a tinerilor și studenților.

   În cadrul Concursului național de proiecte de tineret și studenți nu se finanțează proiecte generatoare de profit sau proiecte ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

   Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în decursul unui an fiscal.

   Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele:

 • se înscrie în liniile de finanțare, prioritățile și măsurile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunțul de participare;
 • se încadrează în domeniile de activitate prevăzute la art. 4 alin. (3) iar activitatea principală se încadrează în tipurile de activități prevăzute la art. 4 alin. (4);
 • se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți, precizată în anunțul de participare;
 • au ca beneficiari minimum 80% tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, în cazul proiectelor pentru tineret, 80% studenți, în cazul proiectelor studențești sau, în cazul proiectelor care se adresează persoanelor care lucrează cu tinerii, minimum 50% pot fi: Lucrător de tineret (COR 341205), Agent în centre de informare (COR 4229), Animator socio-educativ (COR 516907), Animator centre de vacanță (COR 516908), Facilitator de dezvoltare comunitară (COR 341204), Tehnician egalitate de șanse (COR 341207), Agent orientare profesională a șomerilor/Agent informare privind cariera (COR 333302), Consilier pentru tineret (COR 235920), Formator (COR 242401), Specialist în activitatea de coaching (COR 242412), Organizator/conceptor/consultant formare (COR 242403), Manager de formare (COR 242406), Administrator de formare (COR 242407) și Manager proiect (COR 242101);
 • nu vizează generare de profit sau dezvoltarea infrastructurii solicitantului și nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitanților de finanțare sau ai partenerului/partenerilor, cu excepția structurilor naționale de și pentru tineret;
 • asigură cofinanțarea proiectului, în sensul că finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție financiară din partea Solicitantului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării solicitată de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • cheltuielile pentru activitatea de informare și promovare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Activitățile de tipul campaniilor de informare și conștientizare a beneficiarilor sunt considerate activități specifice în cadrul proiectului și fac excepție de la această prevedere;
 • cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă se încadrează în limita a 60% din bugetul total al proiectului;
 • cheltuielile pentru remunerația echipei de implementare a proiectului se încadrează în limita a 30% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret;
 • în cazul cursurilor de formare profesională, acestea sunt finalizate cu certificate de absolvire sau de calificare, în condițiile legii.

 

Pentru informații referitoare la decontare, accesați Metodologia din 29 decembrie 2023!