Noi infracțiuni introduse în Codul penal!


Duminică, 25 iulie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 207 din 21 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

Prin acest act normativ se incriminează o serie de fapte de fraudă și contrafacere în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, printre care se numără și moneda virtuală (criptomoneda).

Noile infracțiuni introduse, pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de la doi până la șapte ani, sunt reunite sub articolul 250^1 din Codul penal cu denumirea marginală de Operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.

Faptele incriminate sunt următoarele:

  • deținerea, în vederea utilizării frauduloase, a unui instrument de plată fără numerar obținut prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, delapidare, însușirea bunului găsit sau înșelăciune;
  • dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obținut prin infracțiunile menționate anterior;
  • fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, a unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea infracțiunilor mai sus menționate;
  • dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.

     Mai mult, cu titlu de noutate se oferă o definiție a noțiunii de moneda virtuală, aceasta fiind o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic.

     De asemenea, noul act normativ prevede că Ministerul Justiției, după consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Superior al Magistraturii, va elabora un material informativ cuprinzând drepturile și serviciile de sprijin care pot fi acordate persoanelor juridice, victime ale infracțiunilor de fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, precum și de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor instituții, împreună cu materialul privind drepturile victimelor infracțiunilor, persoane fizice, publicat potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

     Materialul informativ va cuprinde cel puțin informații cu privire la:

  1. modul în care victima, persoană juridică, se poate proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor menționate anterior;
  2. instituțiile specializate și datele de contact ale acestora de la care victima, persoană juridică, poate beneficia de sprijin;
  3. procedura de formulare a plângerii de către victima persoană juridică;
  4. drepturile și obligațiile victimei, persoană juridică, în cadrul procedurii penale.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma la zi a Codului Penal.