Proiect de modificare a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România


     Așa cum ne informează site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, a fost prelungit termenul pus la dispoziție pentru consultarea publică a Proiectului Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20 din 27 iulie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017, până la data de 15 decembrie 2020. O primă modificare propusă ar fi o mai simplă definiție a activității de lichidare daune, în sensul că ea ar reprezenta activitatea instituită de un asigurător, realizată prin intermediul specialiştilor lichidare daune, care au ca atribuţii verificarea evaluării cuantumului despăgubirii, conform dispoziţiilor legale, şi stabilirea dreptului la despăgubire.
     În ceea ce privește condițiile de autorizare  și practicare a asigurării RCA, ele ar suferi anumite modificări, printre ele enumerându-se și:
 • dispun de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA, definite la art. 2 pct. 18 din Legea nr. 132/2017;
 • dispun de o structură adecvată atât pentru activitatea de contractare a asigurării RCA cât și pentru cea de constatare și lichidare daune;
 • dispun de specialiști constatare daune;
 • dispun de personal specializat pentru activitatea de lichidare a daunelor;
 • dispun de dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal;
 • tarifele de primă estimat a fi practicate în următorii 3 ani sunt calculate conform legislației naționale aplicabile.
    De asemenea, conform Proiectului de Normă, asiguratorii pot practica asigurarea RCA pe teritoriul României dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • sunt autorizați să subscrie asigurări RCA și îndeplinesc în permanență condițiile prevăzute la alin. (1);
 • sunt membri ai BAAR și transmit A.S.F. copia legalizată a certificatului de membru al BAAR;
 • efectuează activitate de constatare a daunelor prin specialiști constatare daune avizați de către A.S.F. conform prevederilor art. 18 alin. (12) din Legea nr.132/2017 pe întreg teritoriul României;
 • efectuează activitate de lichidare a daunelor prin personal specializat.
     Modificări importante vor fi aplicabile și în materia acordării și retrageii autorizației, prevăzute în art. 5 din Norma 20/20017 și anume:
"(1) A.S.F. decide acordarea autorizației pentru practicarea asigurării RCA dacă sunt îndeplinite condițiile de autorizare, iar din analiza indicatorilor cantitativi și/sau calitativi rezultă faptul că asigurătorul RCA poate gestiona această formă de asigurare cu respectarea prevederilor legale.
(2) A.S.F. poate decide retragerea autorizației, pentru practicarea asigurării RCA, în condițiile prevăzute de Legea nr. 132/2017 și Legea nr. 237/2015."
     Una dintre cele mai importante posibile modificări aduse în lumină de Proiectul Normă, este aceea a modificării art. 32 alin. (1)-(3) din actuala Normă nr. 20/2007, după cum urmează:
în cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referință, asigurații beneficiază de o reducere a primei de asigurare prin avansarea în următoarea clasa din cadrul sistemului bonus-malus. Clasa de bonus-malus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată. Asigurații sunt penalizați prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare, în funcție de caz, astfel:
 • cu două clase pentru fiecare eveniment din care au rezultat numai prejudicii materiale;
 • cu patru clase pentru fiecare eveniment soldat cu vătămarea sănătății şi a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane.
     În traducere, soferilor care vor fi implicați în accidente cu victime, penalizarea va consta într-o creștere cu aprox. 40% a prețului la polița R.C.A.
     Cu caracter de noutate, regăsim în dispozițiile Proiectului Normă mențiuni legate de formularul „Constatare amiabilă de accident", acesta din urmă putând fi utilizat în relația cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliția rutieră, numai dacă este completat și semnat pe suport de hârtie sau prin intermediul unor sisteme informatice de către ambii conducători de vehicule implicați în accident. Formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic reproduce același model grafic, conține aceleași informații și are aceeași valoare juridică cu cea a formularului tipărit pe suport de hârtie. Acestă noutate legată de formular mai are nevoie de 2 mențiuni suplimentare, regăsite, de asemenea, în proiect (la art. 41 și art. 43), mai exact faptul că asigurătorii RCA stabilesc de comun acord sistemul informatic și modul în care se poate utiliza formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic. Formularul „Constatare amiabilă de accident" tipărit pe suport de hârtie conține două pagini autocopiative, ambele având aceeași valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, și instrucțiunile de utilizare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 8 din Proiectul de Normă.
     Textul Normei nr. 20 din 27 iulie 2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial  nr. 624 din 1 august 2017, actualizat la zi, poate fi consultat AICI.
     Dispozițiile Proiectului de Normă (cu toate modificările propuse) în întregime, pe site-ul A.S.F. - AICI.