Tarifele din 2024 pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial


View access
Public
Alias
tarifele-din-2024-pentru-publicarea-actelor-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
994
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-13 08:34:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Marți, în Monitorul Oficial nr. 1013 din 7 noiembrie 2023 a fost publicată Decizia nr. 18 din 6 noiembrie 2023 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

Prin acest act normativ, Camera Deputaților a adoptat tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, care se aplică în anul 2024.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

Tariful de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, se exprimă în lei/pagină, indiferent de numărul de caractere.

Potrivit noului act normativ, actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, vor avea un conținut lizibil tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate care fac de neînțeles textul acestora.

De asemenea, se precizează că tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată. Astfel, tarifele valabile în 2024 sunt:

 • Partea I: publicare acte - 154 lei/pagina de manuscris;
 • Partea I bis: publicare acte - 3 lei/pagină;
 • Partea I în limba maghiară: publicare acte - 176 lei/pagina de manuscris;
 • Partea a II-a: publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României - 154 lei/pagina de manuscris;
 • Partea a III-a:
  • pierderi acte persoane juridice - 22 lei;
  • pierderi acte persoane fizice, schimbări de nume;
  • acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege - 128 lei/pagina de manuscris:
  • citații emise de instanțele judecătorești;
  • ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin;
  • hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
  • alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege;
  • hotărâri judecătorești care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității - 128 lei/pagina de manuscris;
  • concursuri prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris;
  • acte a căror publicare este prevăzută de lege - 128 lei/pagina de manuscris:
  • raportul periodic de activitate al autorităților publice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției;
  • bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național;
  • alte acte a căror publicare este prevăzută de lege;
 • Partea a IV-a:
  • publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 - 128 lei/pagina de manuscris;
  • publicarea altor acte prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris;
 • Partea a V-a: publicarea contractului colectiv de muncă la nivel național și de ramură, a convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a altor acte stabilite prin dispoziții legale - 128 lei/pagina de manuscris;
 • Partea a VI-a:
  • publicarea anunțurilor privind regimul contractelor de concesiune, închiriere, vânzare de bunuri proprietate publică și privată, prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris;
  • publicarea anunțurilor privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris;
  • publicarea altor acte prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris;
 • Partea a VII-a:
  • publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației - 128 lei/pagina de manuscris;
  • publicarea altor acte prevăzute de lege - 128 lei/pagina de manuscris.

 

Decizia nr. 18 din 6 noiembrie 2023 poate fi consultată AICI!