Metodologia de raportare a administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile


View access
Public
Alias
metodologia-de-raportare-a-administratorului-sistemului-de-garantie-returnare-pentru-ambalaje-primare-nereutilizabile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
992
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-06 15:36:54
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul nr. 2.673 din 18 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a administratorului sistemului de garanţie-returnare, publicat în Monitorul Oficial nr. 995 din 2 noiembrie 2023. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) şi alin. (9) lit. z) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării transparenţei activităţii proprii, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de operatorii economici din cadrul sistemului, administratorul sistemului de garanţie-returnare SGR va publica pe pagina de internet atât informaţii generale privind sistemul de garanţie-returnare, cât şi date periodice privind funcţionarea acestuia.

     Informaţiile generale privind sistemul de garanţie-returnare publicate pe pagina de internet a administratorului SGR se adresează în principal:

  1. consumatorilor şi utilizatorilor finali ai produselor în ambalaje SGR;
  2. producătorilor care pun pe piaţă produse în ambalaje SGR şi comercianţilor care vând aceste produse consumatorilor şi utilizatorilor finali, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare.

     Informarea consumatorilor şi utilizatorilor are în vedere, alături de prezentarea generală a funcţionării sistemului de garanţie-returnare, informarea acestora în legătură cu modalităţile concrete de returnare a ambalajelor SGR în vederea returnării garanţiei, precum şi antrenarea prin educare a publicului larg în procesul de returnare şi reciclare a ambalajelor SGR.

     Informaţiile privind funcţionarea efectivă a sistemului de garanţie-returnare în România se publică într-un buletin lunar întocmit de către administratorul SGR, ce conţine date cu referire în principal la:

  1. cantitatea de ambalaje SGR introduse pe piaţă şi, respectiv, returnate, defalcată pe număr de unităţi şi greutate, exprimată în kilograme pentru fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă;
  2. cantitatea de ambalaje SGR returnate, preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, defalcată pe număr de unităţi, greutate exprimată în kilograme şi pe tip de material;
  3. cantitatea de deşeuri de ambalaje SGR predate spre reciclare de către punctele de returnare şi, respectiv, cele care intră în instalaţii de reciclare, defalcată pe unităţi, greutate exprimată în kilograme şi pe tip de material;
  4. informaţii privind încetarea punerii pe piaţă a unui anumit tip de produs în ambalaj SGR, la solicitarea producătorului.

     Buletinul lunar se publică pe pagina proprie de internet a administratorului SGR cel târziu până la data de 25 a lunii următoare. În cadrul buletinului lunar, cantitatea de ambalaje SGR returnată pe unităţi administrativ-teritoriale se grupează pe judeţe, în ordine alfabetică, urmate de oraşe şi comune prezentate tot în ordine alfabetică. Totodată, la centralizarea datelor la nivel de oraş sau comună se ia în calcul locaţia punctelor de returnare unde are loc preluarea efectivă a ambalajelor SGR, şi nu sediul operatorilor economici care operează respectivele puncte de returnare.

     Detalii despre raportarea către autorităţile publice locale, precum și despre raportarea către Comitetul de supraveghere - AICI