Trecerea frontierei de către lucrătorii frontalieri


View access
Public
Alias
trecerea-frontierei-de-catre-lucratorii-frontalieri
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
990
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-06 14:00:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 306 din 2 noiembrie 2023 pentru modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1001 din 3 noiembrie. Ea intră în vigoare la 3 zile de la publicare, respectiv pe 6 noiembrie 2023.

     Legea nr. 209 din 25 septembrie 2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 884 din 28 septembrie 2020, prevede că lucrătorul frontalier, în sensul prezentei legi, este acea persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. îşi exercită activitatea profesională pe teritoriul unui stat vecin, altul decât cel de domiciliu/reşedinţă/rezidenţă, în baza unui contract de muncă valabil, încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;
  2. revine periodic, zilnic sau cel puţin săptămânal, în statul de domiciliu/reşedinţă/rezidenţă.

     În baza acordurilor bilaterale încheiate între statele menţionate mai sus, angajatorii lucrătorilor frontalieri eliberează, la cerere, un certificat privind încadrarea în muncă a acestora.

     Ca atare, în punctele de trecere a frontierei de stat rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţia de Frontieră Română, deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri care posedă certificatul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 209/2020.

     Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, asigură personal de specialitate, echipamente specifice de control şi infrastructura de comunicaţii şi informatică, în vederea operaţionalizării benzilor speciale de trecere prevăzute la art. 2 din Legea nr. 209/2020, cu sprijinul administratorilor acestora, dacă este cazul.

Totalitatea reglementărilor cuprinse în Legea nr. 209 din 25 septembrie 2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri - AICI