Participarea României la Sistemul de Informații Schengen a fost reglementată oficial!


View access
Public
Alias
participarea-romaniei-la-sistemul-de-informatii-schengen-a-fost-reglementata-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
855
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-10 05:10:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Miercuri, în Monitorul Oficial nr. 282 din 5 aprilie 2023, a fost publicată Legea nr. 76 din 3 aprilie 2023 privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic național de semnalări și participarea României la Sistemul de informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Actul normativ stabilește măsurile premergătoare, condițiile și procedurile referitoare la introducerea și prelucrarea în Sistemul informatic național de semnalări, denumit SINS, a semnalărilor de interes național, în aplicarea la nivel național a anumitor prevederi cuprinse în regulamentele europene.

Potrivit expunerii de motive, legea urmărește asigurarea cadrului juridic necesar participării României la schimbul de date cu statele membre Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între autoritățile române competente cu cele din statele membre, astfel cum este reglementat de prevederile europene în domeniu.

Sistemul informatic național de semnalări conține semnalări cu privire la persoane sau obiecte, corespunzător tipurilor de semnalări prevăzute de regulamentele europene. SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS și este destinat să asigure posibilitatea, pentru autoritățile naționale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacții cu privire la semnalările pe care le conține, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale.

Autoritățile și instituțiile publice cu drept de acces, furnizare sau consultare de date în SINS, denumite în continuare autorități naționale competente, prin raportare la atribuțiile funcționale proprii, sunt următoarele:

 • Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
 • Ministerul Afacerilor Externe;
 • Ministerul Justiției și instanțele judecătorești;
 • Ministerul Public;
 • Autoritatea Vamală Română;
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, și Autoritatea Navală Română.

    În aplicarea regulamentelor europene se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, ca autoritate responsabilă cu implementarea, funcționarea, întreținerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea și securitatea SINS, precum și cu asigurarea accesului autorităților naționale competente la SINS.

    În coordonarea Ministerului Afacerilor Interne funcționează Comitetul tehnic, organism consultativ, fără personalitate juridică, cu atribuții de analiză și soluționare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcționarea SINS.

    Comitetul tehnic este compus din reprezentanți, la nivel de expert, desemnați de autoritățile naționale competente care au drept de acces la SINS și doi reprezentanți ai Direcției Generale de Protecție Internă, în calitate de structură responsabilă cu îndrumarea, coordonarea și controlul activităților pentru protecția surselor generatoare de informații - INFOSEC și securitate cibernetică la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

    Președintele Comitetului tehnic este șeful Centrului Național SIS.

    Categoriile de semnalări la care au acces autoritățile naționale competente sunt următoarele:

 • Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea arestării în scopul predării sau al extrădării;
 • Semnalări referitoare la persoane dispărute sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească;
 • Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
 • Semnalări referitoare la persoane, bunuri și mijloace de plată fără numerar, în scopul efectuării de controale discrete, de controale prin interviu sau de controale specifice;
 • Semnalări referitoare la străini, precum și semnalări de interes național la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și membrii acestora de familie, în scopul refuzului intrării și al șederii;
 • Semnalări referitoare la străinii față de care au fost emise decizii de returnare;
 • Semnalări referitoare la persoane necunoscute căutate în scopul identificării;
 • Semnalări referitoare la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale.

 

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 76 din 3 aprilie 2023!