Înmatricularea societăților posibilă și prin proceduri exclusiv electronice!


View access
Public
Alias
inmatricularea-societatilor-posibila-si-prin-proceduri-exclusiv-electronice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
765
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-28 06:30:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Una dintre cele mai importante modificări se referă la faptul că înmatricularea societăților va fi posibilă și prin proceduri exclusiv electronice. Dacă până acum, documentația de înființare se putea depune online, certificatul de înregistrare însă se emitea numai în format tipărit. Noua lege și, implicit, noua procedură vor permite emiterea certificatului de înregistrare direct în format electronic.

În acest sens, joi, în Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2022, s-a publicat Ordinul nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID.

Așadar, se aprobă:

 • formatul formularului-tip de act constitutiv, prevăzut în anexa nr. 1, ce se utilizează în procedura de constituire online, în condițiile legii.
 • formatul cererii de înregistrare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2a, și pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2b, format care include și anexa la această cerere, prevăzută în anexa nr. 2c.
 • formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, prevăzute în anexa nr. 3.
 • modelul declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, prevăzut în anexa nr. 4.
 • modelul certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, prevăzut în anexa nr. 5.
 • structura identificatorului unic la nivel european - EUID în următorul format: <cod țară><id registru>.<nr. de ordine în registrul comerțului>, care se alocă în sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului la înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului.

   O altă simplificare adusă procedurii de înființare a societăților conform noii reglementări de referă la eliminarea cerinței de efectuare a vărsământului integral privind aportul la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii.

   Tot cu titlu de noutate, apar registratorii specializați în cadrul ONRC. Accesul în profesie se va face pe bază de examen sau concurs, iar numirea și eliberarea din funcție vor fi făcute de directorul general al ONRC. Registratorul va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.

   Actul normativ prevede că poate fi numită registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședința în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este licențiat în drept și are cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică;
 • nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;
 • nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;
 • este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;
 • a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei funcții.

   Mai mult, se prevede că funcția de registrator este funcție de specialitate juridică, durata exercitării acesteia constituind vechime în specialitate juridică.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Legea nr. 265 din 22 iulie 2022!