Schimburi culturale între România și Republica India


View access
Public
Alias
schimburi-culturale-intre-romania-si-republica-india
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
698
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-16 08:36:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Afacerilor Externe a emis pe 5 august 2022 Ordinul nr. 1.829 privind intrarea în vigoare a unui tratat international, act legislativ publicat în Monitorul Oficial nr. 798 din 11 august 2022. Mai exact, la data de 1 iulie 2022 a intrat în vigoare Programul de schimburi culturale între Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru perioada 2022-2027, semnat la New Delhi la 1 iulie 2022.

     Guvernul României şi Guvernul Republicii India, dorind întărirea relaţiilor de prietenie dintre părţi cu scopul aprofundării relaţiilor culturale dintre ele, au convenit următorul Program de schimburi culturale pentru perioada 2022-2027:

1. muzică și dans

     Părţile vor face schimb de ansambluri şi/sau artişti din domeniul muzicii şi al dansului, inclusiv formaţii din domeniul muzicii clasice şi al folclorului. Datele şi alte detalii referitoare la aceste schimburi vor fi convenite de părţi pe canale diplomatice.

2. teatru

a) părţile vor încuraja şi facilita schimbul de spectacole de teatru în ambele state şi participarea la festivaluri de teatru locale şi internaţionale. Termenii schimburilor vor fi conveniţi de comun acord;

b) părţile vor face schimb de reviste şi publicaţii din domeniul teatrului, pe bază de reciprocitate, în condiţii agreate de comun acord.

3. expoziţii, seminare şi conferinţe

a) părţile vor face schimb de expoziţii de artă modernă şi contemporană, pe bază de reciprocitate, în condiţii agreate de comun acord;

b) părţile vor invita experţi din celălalt stat pentru a participa la manifestări cu caracter internaţional (seminare, simpozioane, conferinţe, tabere, rezidenţe etc.) din domeniul culturii şi artelor.

4. arheologie

a) părţile vor sprijini cooperarea în domeniul protecţiei, conservării şi promovării patrimoniului cultural al ambelor state;

b) părţile vor face schimburi, pentru o perioadă de două săptămâni, de câte un expert fiecare, din domeniul protecţiei şi conservării monumentelor antice, al siturilor arheologice, al obiectelor de artă şi al dezvoltării de muzee arheologice in situ. Detaliile acestor schimburi vor fi convenite de comun acord de părţi, pe canale diplomatice.

5. arhive

a) părţile vor promova schimbul de informaţii şi de documente referitoare la istoria României în arhivele din India şi la istoria Indiei în arhivele din România, precum şi schimbul de copii (digitale) de interes pentru părţi pentru completarea respectivelor lor colecţii. Modalităţile de schimb vor fi stabilite prin consultări reciproce;

b) părţile vor face schimb de câte un expert, pentru perioade de câte o săptămână, în domeniul managementului inventarierii, al administrării arhivelor, al păstrării documentelor şi al digitalizării şi stocării digitale a documentelor;

c) Arhivele Naţionale ale României vor asigura cursuri de calificare profesională pentru oficialii Arhivelor Naţionale ale Indiei. În mod similar, Arhivele Naţionale ale Indiei vor asigura calificarea profesională pentru oficialii din România care participă la cursurile organizate de Şcoala de Studii Arhivistice.

6. biblioteci

a) părţile vor face schimb de publicaţii şi materiale documentare de interes pentru ambele state, pe bază de reciprocitate.

b) părţile vor sprijini schimbul de vizite ale experţilor în biblioteconomie, pe bază de reciprocitate, pentru promovarea activităţilor din domeniul bibliotecilor din ambele state. Detaliile vor fi stabilite pe canale diplomatice.

7. muzee

a) muzeele naţionale ale ambelor părţi vor face schimb de expoziţii, exponate şi personal muzeal. Expoziţiile pot fi organizate şi în comun de respectivele muzee. Detaliile vor fi stabilite pe canale diplomatice;

b) părţile vor promova schimburile de personal muzeal/ experţi, inclusiv de curatori, curatori adjuncţi, asistenţi de cercetare, asistenţi curatori şi conservatori pentru o perioadă de patru săptămâni, pentru schimb de experienţă şi cunoştinţe în aceste domenii;

c) părţile vor promova schimburile de publicaţii de artă.

Toate celelalte arii vizate de relațiile culturale dintre România și Republica IndiaAICI