S-au majorat ajutoarele de urgență acordate populației pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite


View access
Public
Alias
s-au-majorat-ajutoarele-de-urgenta-acordate-populatiei-pentru-combaterea-efectelor-fenomenelor-meteorologice-deosebite
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
694
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-08 05:58:35
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul a majorat cuantumul unor ajutoare de urgență care vor fi acordate, în acest an, pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de inundații, alunecări de teren sau fenomene meteorologice periculoase. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Familiile şi persoanele singure afectate de inundații sunt cele ale căror locuințe au fost avariate parțial sau în totalitate, potrivit evaluărilor şi constatărilor efectuate de autoritățile/ organismele competente organizate conform legii.

Astfel, din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale pentru anul 2022, s-a aprobat acordarea de ajutoare de urgență, în limita sumei de 6.000.000 lei.

Măsura a fost luată ca urmare a creșterii  indicelui de cost în construcții cu până la 80%, potrivit celui mai recent buletin statistic de prețuri al INS, astfel că valoarea ajutoarelor de urgență s-a majorat în medie cu 50% față de cea acordată anul trecut pentru situații  similar, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale,

Actul normativ care prevede acordarea ajutoarelor de urgență a fost publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 775 din 3 august 2022. Este vorba despre Hotărârea nr. 974 din 3 august 2022 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022.

Ajutoarele de urgență se acordă după cum urmează:

  • câte 10.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75% inclusiv (față de suma de 6.000 de lei aprobată în 2021);
  • câte 7.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% inclusiv şi 75% (față de suma de 4.000 de lei aprobată în 2021);
  • câte 4.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25% inclusiv şi 50%;
  • câte 2.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;
  • câte 1.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.

   În cazul pierderii de vieți omenești, hotărârea mai prevede acordarea a 7.500 de lei, indiferent de numărul victimelor.

   De asemenea, în contextul în care probabilitatea apariției unor fenomene meteorologice extreme este foarte mare ca urmare a schimbărilor climatice, iar acest lucru necesită o reacție rapidă din partea autorităților și sprijin imediat pentru populația afectată, a fost simplificată procedura de acordare a ajutoarelor de urgență, astfel că nu mai este necesară completarea unei cereri de către familia sau persoana afectată de inundații și nici efectuarea de anchete sociale.

   Actul normativ mai precizează că ajutorul de urgență se acordă numai pentru persoanele singure şi familiile pentru care s-au înregistrat pagube în cazul locuințelor în care acestea trăiesc efectiv, indiferent de regimul juridic al deținerii acestora. În situația  în care persoana singură sau familia deține mai multe locuințe afectate, ajutorul se acordă o singură dată, pentru o singură locuință.

   Ajutoarele de urgență nominale vor fi aprobate de ministrul Muncii și Solidarității Sociale sau persoana desemnată în acest scop, în baza borderourilor întocmite de agențiile pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul comitetelor județene sau locale pentru situații de urgență, și a constatărilor comisiei pentru evaluarea estimativă a pagubelor. Borderourile se avizează de primarii localităților afectate și de prefecți.

   Pentru plata ajutoarelor de urgență solicitarea acestora se efectuează de către agențiile teritoriale până cel târziu la data de 10 decembrie 2022.

   Plata ajutorului de urgență se poate face atât prin mandat poștal, cât şi prin cont bancar. Pentru plata prin cont bancar, titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria răspundere.

 

Hotărârea poate fi accesată AICI!