Peste jumătate de milion de români rămân fără RCA din 11 mai 2022!


View access
Public
Alias
peste-jumatate-de-milion-de-romani-raman-fara-rca-din-11-mai-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
626
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-08 14:52:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Absolut toate polițele emise de compania asiguratoare City Insurance își vor pierde valabilitatea în data de 11 mai 2022. Un număr de peste jumătate de milion de români vor fi obligați să încheie o nouă poliță de asigurare, la un alt asigurator, până la această dată.

     Conform comunicatului de pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, persoanele implicate din postura de păgubit în accidente provocate de asigurați RCA ai City Insurance, care nu au cumpărat o poliță nouă după data de 11 mai 2022, nu vor putea fi despăgubite în baza poliței City Insurance, chiar dacă datele înscrise pe ea arată că se află încă în perioada de valabilitate. Terții păgubiți se pot adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a fi despăgubiți din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), doar în situația în care accidentul a implicat și vătămări corporale sau decese. În caz contrar, terții păgubiți nu se pot adresa niciunui organism sau asigurător și vor fi nevoiți să se îndrepte împotriva șoferului vinovat pentru recuperarea prejudiciului.

     Astfel, șoferii foști-clienți ai City Insurance, au posibilitatea de a denunța polițele RCA. Atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care asigurătorul RCA este ulterior obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asigurătorul RCA este îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere.

      Așa cum aflăm de pe site-ul Fondului de Garantare a Asiguraților, potențialii creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.  pot depune, atât electronic cât și prin poștă, cereri de plată (Anexa 9/10) sau cereri de deschidere dosare de daună (Anexa 7). Formularele sunt disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

     Creditorul de asigurări poate urma separat, pe lângă procedura administrativă necontencioasă prevazută de Legea nr. 213/2015 pentru încasarea despăgubirii de la FGA şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015.

     Ordonanța de urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006 prevede, în art. 76, că vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii. Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie. Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute anterior, poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.

     Alte prevederi din sfera denunțării contractului RCA, cuprinse în textul Legii nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, publicate în Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017 - AICI