Noile tarife și modalități de plată pentru serviciile disponibile prin SEAP


View access
Public
Alias
noile-tarife-si-modalitati-de-plata-pentru-serviciile-disponibile-prin-seap
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
623
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-05-02 07:19:17
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României a emis recent o decizie prin care se stabilesc noile tarife și modalități de plată pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP).

Este vorba despre Decizia nr. 191 din 12 aprilie 2022, publicată miercuri, în Monitorul Oficial nr. 399 din 27 aprilie 2022.

Cuantumurile tarifelor aferente serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, sunt următoarele:

  • cuantumul tarifului pentru serviciul poziții de catalog, aferent publicării în catalog a unui produs, serviciu sau a unei lucrări, este de 2,40 lei;
  • cuantumul tarifului pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitație electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, serviciu denumit participări preplătite, este de 47,50 lei;
  • cuantumul tarifului pentru a beneficia de rapoarte generate în sistem, în contul solicitantului, conținând informații conform șablonului configurat, serviciu denumit notificări pe criterii de interes preplătite, este de 36,00 lei/șablon notificare/an;
  • cuantumul tarifului pentru notificări de evenimente ale procedurii, serviciu denumit subscrieri la evenimentele procedurii, este de 4,70 lei/notificare;
  • cuantumul tarifului de acces la serviciile web disponibile prin intermediul SEAP, serviciu denumit abonament la servicii web, este de 1.394,00 lei;
  • cuantumul tarifului de acces la facilități electronice de recuperare certificat digital de acces în SEAP, serviciu denumit recuperare certificat digital, este de 46,50 lei.

   Actul normativ menționează și faptul că la cuantumul fiecărui tarif menționat anterior adaugă taxa pe valoarea adăugată.

   Pentru a beneficia de serviciile disponibile prin intermediul SEAP, operatorii economici de drept public sau privat înregistrați în SEAP ca ofertanți achită în avans tarifele prevăzute mai sus.

   Mai mult, plata tarifelor se efectuează cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăți disponibil în SEAP, de către operatorii economici înregistrați în SEAP ca ofertanți.

   Actul normativ prevede cu titlu de excepție că instituțiile/autoritățile publice care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care sunt finanțate din venituri bugetare în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate ca operatori economici cu calitate de ofertant în SEAP, pot efectua plata tarifelor în contul IBAN nr. RO58TREZ70520G330800XXXX deschis la Trezoreria Sector 5, București, beneficiar Autoritatea pentru Digitalizarea României, CUI beneficiar RO42283735.

   În această situație, entitățile plătitoare completează și transmit formularul „Cerere atribuire servicii SEAP“, la care se atașează, în copie, dovada plății, prin una dintre următoarele modalități:

  • prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  • prin servicii poștale sau de curierat la adresa: Autoritatea pentru Digitalizarea României: Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod poștal 050706, București.

   Nu în ultimul rând, trebuie menționat că la înregistrarea în SEAP orice operator economic are dreptul de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări, în mod gratuit, în limita unei poziții de catalog, pe o perioadă de un an.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Decizia nr. 191 din 12 aprilie 2022!