Participarea studenţilor/elevilor din instituţiile de învăţământ ale M.A.I. la activităţi din străinătate


View access
Public
Alias
participarea-studentilor-elevilor-din-institutiile-de-invatamant-ale-m-a-i-la-activitati-din-strainatate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
616
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-26 09:59:09
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Parlamentul României a emis Legea nr. 108 din 20 aprilie 2022 privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 391 din 21 aprilie 2022 și care își produce efectele începând cu 24 aprilie 2022.

     Potrivit art. 1 din lege, studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor, organizate de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, la forma de învăţământ cu frecvenţă, şi elevii înmatriculaţi la şcolile pentru formarea iniţială a subofiţerilor şi agenţilor de poliţie, ce funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se pot deplasa în străinătate în vederea participării la următoarele activităţi:

  1. aconferinţe ştiinţifice sau de specialitate;
  2. stagii de pregătire;
  3. schimburi de experienţă sau vizite de documentare.

     Deplasarea şi participarea la activităţile prevăzute anterior se realizează cu condiţia neafectării planului de învăţământ, în baza documentelor de cooperare internaţională încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental, în domeniile de competenţă ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitaţiilor primite de la instituţii de profil din străinătate.

     Deplasarea şi participarea la activităţile prevăzute mai sus se realizează cu condiţia neafectării planului de învăţământ, în baza documentelor de cooperare internaţională încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental, în domeniile de competenţă ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitaţiilor primite de la instituţii de profil din străinătate.

     Selecţia studenţilor şi a elevilor pentru participarea la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege se face în conformitate cu metodologia aprobată de către:

  • senatul universitar, în cazul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“;
  • inspectorul general al inspectoratului general în subordinea căruia sunt organizate şi funcţionează şcolile pentru formarea iniţială a subofiţerilor şi agenţilor de poliţie.

     Metodologiile cuprind cel puţin următoarele:

  1. criteriile de selecţie;
  2. procedura de realizare a selecţiei;
  3. procedura administrativă pentru efectuarea deplasării în străinătate;
  4. dispoziţii referitoare la recunoaşterea şi echivalarea, respectiv valorificarea rezultatelor obţinute pe perioada participării studenţilor şi elevilor la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege, considerate a fi relevante şi necesare pentru parcursul educaţional sau de formare iniţială, după caz;
  5. modalitatea prin care studenţii şi elevii sunt informaţi cu privire la obligaţiile ce decurg din participarea la activităţile în cauză.

     Detalii referitoare la pensia de invaliditate, precum și legate de cheltuielile aferente deplasării în străinătate şi participării studenţilor şi elevilor - AICI