Modificări privind formarea profesională a adulților


View access
Public
Alias
modificari-privind-formarea-profesionala-a-adultilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
615
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-18 07:11:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 363 din 12 aprilie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 474 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.

Reamintim că formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională.

Competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală definite astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.

   Potrivit noului act normativ. prin programe se înțelege:

 • inițierea este programul care se organizează de un furnizor de formare profesională autorizat pentru o calificare, în vederea dobândirii a cel mult 25% din totalul competențelor prevăzute în standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională;
 • perfecționarea este pregătirea profesională continuă care conduce la actualizarea competențelor deținute de o persoana calificată sau dobândirea de noi competențe, ca urmare a schimbărilor și evoluțiilor înregistrate în activitatea pe care o desfășoară;
 • specializarea reprezintă pregătirea profesională care duce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă;
 • aria ocupațională grupează ocupații care au caracteristici tehnice/economice/sociale similare și aparțin aceleiași grupe de bază din Clasificarea ocupațiilor din România;
 • persoanele care au dobândit certificate de absolvire după finalizarea programelor prevăzute la lit. a) pot valorifica competențele dobândite pentru a obține întreaga calificare.

   Noua reglementare detaliază și ce se înțelege prin „alte forme de pregătire profesională”:

 • instruire sau experiență practică dobândită la locul de muncă;
 • schimb de experiență;
 • ateliere de lucru;
 • autoinstruirea, inclusiv prin învățare la distanță;
 • învățarea asistată de calculator;
 • participarea la conferințe, prelegeri, seminare.

   Programele de formare profesională se pot desfășura și în sistem online, conform art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții.

   Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de absolvire recunoscute la nivel național încheie cu fiecare participant la aceste programe un contract de formare profesională.

   Totodată, actul normativ introduce patru tipizate distincte pentru fiecare tip de certificat de absolvire (inițiere, specializare, perfecționare, formarea pentru competența-cheie) și stabilește culoarea acestor documente:

 • certificatul de calificare are culoarea galben deschis;
 • certificatul de absolvire pentru programul de inițiere are culoarea roz deschis;
 • certificatul de absolvire pentru programul de specializare are culoarea bleu deschis;
 • certificatul de absolvire pentru programul de perfecționare are culoarea oranj deschis;
 • certificatul de absolvire pentru formarea profesională pentru competențe-cheie are culoarea gri deschis.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma la zi a Normelor metodologice din 8 mai 2003!