Legea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar


View access
Public
Alias
legea-privind-practicile-comerciale-neloiale-dintre-intreprinderi-in-cadrul-lantului-de-aprovizionare-agricol-si-alimentar
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
613
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-18 06:35:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Parlamentul României a adoptat un set de reguli care să abordeze problemele ce apar în relațiile dintre furnizorii de produse agricole și/sau alimentare și cumpărători. Astfel, o serie de practici de concurență neloială vor fi eliminate și amendate în relația furnizorilor de produse alimentare și/sau agricole și cumpărătorii, făcându-se referire la lanțurile mari de vânzare, precum super/hypermarket-urile.

Actul normativ care conține noile măsuri este Legea nr. 81 din 11 aprilie 2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, publicată în Monitorul Oficial nr. 363 din 12 aprilie 2022.

Legea are la bază o directivă europeană prin care se urmărește interzicerea abuzurilor în relația producător-distribuitor, cum ar fi impunerea unor taxe de expunere la raft, a returnării produselor nevândute sau suportării de către furnizori a costurilor privind reducerile aplicate de cumpărători pentru produsele vândute cu titlu promoțional.

Este vorba despre Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 111 din 25 aprilie 2019.

Legea se aplică anumitor practici comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare de către:

 • furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 2.000.000 de euro către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 2.000.000 de euro;
 • furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 2.000.000 de euro, dar este de maximum 10.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 10.000.000 de euro;
 • furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 10.000.000 de euro, dar este de maximum 50.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 50.000.000 de euro;
 • furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 50.000.000 de euro, dar este de maximum 150.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 150.000.000 de euro;
 • furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 150.000.000 de euro, dar este de maximum 350.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 350.000.000 de euro.

    Cu privire la interzicerea practicilor comerciale neloiale, cumpărătorului îi sunt interzise următoarele:

 • să depășească termenul de plată a furnizorului cu mai mult de 14 zile calendaristice de la recepția produselor agricole și alimentare perisabile, precum: carne, pește, produse de brutărie și patiserie, ouă de pasăre, lapte, dar și legume și fructe proaspete, cu excepția celor congelate; dar și
 • să depășească termenul de plată cu mai mult de 30 de zile de la recepția altor produse, greu perisabile.

    O altă interdicție vizează anularea comenzilor și în cât timp poate fi făcută aceasta. Cumpărătorul nu va putea să stabilească un termen de preaviz mai mic de 30 de zile pentru anularea comenzilor aferente anumitor tipuri de produse sau mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs marcă privată a unui producător pentru categoriile de produse care includ comercializarea unei mărci proprii a magazinului.

    Mai mult, cumpărătorului îi sunt interzise și următoarele:

 • să returneze furnizorului produsele agricole și/sau alimentare nevândute;
 • să întârzie recepționarea și întocmirea documentelor de recepție a produselor agricole și alimentare;
 • să factureze valoarea serviciilor prestate, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b), e) și f), peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părți;
 • să achiziționeze și să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilității acestora în cazul în care prețul de achiziție este mai mic decât costul de producție mediu practicat pe piața relevantă în perioada achiziției, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
 • să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea spre vânzare a acestora;
 • să impună produse și servicii furnizorului, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă de la un terț;
 • să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului;
 • să delisteze, să amenințe cu delistarea sau să retragă de la expunere unul sau mai multe produse agricole și/sau alimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;
 • să listeze și să afișeze la raft doar marca proprie a cumpărătorului, astfel încât oferta să includă cel puțin o marcă privată a unui producător concurent pe categoria de produse respectivă;
 • să aplice condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afișarea la raft;
 • să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naționale și/sau europene, ofertat de către un furnizor, pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia;
 • să ofere sau să vândă produse agricole și/sau alimentare în pierdere, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare;
 • să preia condițiile comerciale agreate cu furnizorul pentru achiziția de produse aferente canalului de vânzare cu amănuntul și să le aplice cu privire la achizițiile de produse de la furnizor aferente canalului de vânzare angro.

    Sancțiunea prevăzută pentru cei care se vor abate de la interdicțiile privind concurența neloială este amenda între 250.000 lei și 600.000 lei, dacă fapta va fi săvârșită cu vinovăție. În plus, Consiliul Concurenței, autoritatea care va aplica sancțiunile în cazul acestor practici neloiale, va putea aplica și amenzi complementare, dar și reduceri ale amenzilor, cuprinse între 1 și 25% din cuantumul total, dacă întreprinderea va recunoaște săvârșirea acestor practici și va propune măsuri care vor duce la înlăturarea cauzelor încălcării prevederilor acestui proiect de lege.

    Mai mult, se prevede că, dacă practicile comerciale neloiale vor fi săvârșite în mod repetat, respectiv într-un interval de doi ani de la emiterea unei decizii prin care a fost constatată/sancționată o astfel de practică până la săvârșirea uneia noi, se va putea aplica și o amendă egală cu 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior.

 

Pentru mai multe detalii, accesați  Legea nr. 81 din 11 aprilie 2022!