Vești importante pentru conducătorii auto privind taxa auto și timbrul de mediu


View access
Public
Alias
vesti-importante-pentru-conducatorii-auto-privind-taxa-auto-si-timbrul-de-mediu
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
56
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2017-10-10 07:09:44
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul vine în întâmpinarea conducătorilor auto, completând Ordonanța de urgență nr. 52/2017, prin intermediul Ordonanței de urgență nr. 68 din 5 octombrie 2017, ce a fost publicată ieri în Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017.

 Având în vedere necesitatea clarificării cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017, ţinând cont de intervenirea unor situaţii care nu au fost reglementate în cuprinsul actului normativ, precum cea în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii şi situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa nu a fost înmatriculat, şi care pot conduce la blocarea aplicării acestuia pentru aceste cazuri, Guvernul adoptă Ordonanța de urgență nr. 68/2017.

În acest sens, Ordonanța de urgență nr. 52 din 4 august 2017 este completată de prevederi ce reglementează 2 situații excepționale, după cum urmează:

  1. în situaţia în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii, organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date deţinută;
  2. în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat de către plătitor, contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire este însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule înscrie menţiunea «taxă neutilizată» şi care este semnat şi ştampilat de către aceasta.

De asemenea, apar noi reglementări în ceea ce priveste restituirea sumelor stabilite prin hotărârile judecătoreşti. Ele vor fi restituite de către organele competente astfel:

  1. taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
  2. timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Vă prezentăm, mai jos, modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule:

cerere restituire