Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2022


View access
Public
Alias
calendarul-simularii-evaluarii-nationale-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a-si-al-simularii-probelor-scrise-ale-examenului-national-de-bacalaureat-2022
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
557
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-31 10:28:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3.054 din 21 ianuarie 2022 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021-2022. Actul legislativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 26 ianuarie 2022.

     Astfel, se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021-2022, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale. Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se organizează pentru elevii claselor a VIII-a. La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional participă elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

     Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021-2022 sunt:

 • limba şi literatura română;
 • limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă);
 • matematică.

     Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021-2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

     Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2022 sunt:

 • limba şi literatura română;
 • limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
 • matematică;
 • istorie;
 • fizică;
 • chimie;
 • biologie;
 • informatică;
 • geografie;
 • logică, argumentare şi comunicare;
 • psihologie;
 • economie;
 • sociologie;
 • filosofie.

     Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021-2022, precum și lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2021-2022 - AICI